På rasten. "Annerstaskolan jobbar med styrda rastaktiviteter både under skoltid och på eftermiddagarna", säger Anna-Karin Mäntylä. Foto: Henrik Lindstedt

Nu vänder det för Annerstaskolan

Annerstaskolan i centrala Flemingsberg har haft mycket problem och fått kritik av Skolinspektionen, men nu verkar vinden vara påväg att vända för skolan.

  • Publicerad 11:52, 16 jun 2020

I december 2017 påbörjade Skolinspektionen en utredning av Annerstaskolan i Flemingsberg, och beslutade att kommunen skulle betala drygt en miljon kronor i vite, bland annat för att ha brustit i arbetet mot att elever blir kränkta på skoltid.

Men efter Skolinspektionens senaste uppföljning konstaterar myndigheten att skolan idag uppfyller kraven i arbetet för att motverka kränkande behandling, och har förbättrats på de flesta områden som tidigare kritiserats.

– Rektor, lärare, elever och skolledning har gjort ett fantastiskt fint jobb. Även om vi ser att vi inte kommit hela vägen fram är det väldigt glädjande att vi är på väg i rätt riktning, säger Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef på grundskolan i Huddinge.

Värdegrundsarbetet och arbetet mot kränkning har varit framgångsrikt på Annerstaskolan de senaste åren. Men det finns också områden där det fortfarande brister.

– En sådan sak är att skolan inte tillräckligt skyndsamt ger extra anpassningar till elever som är i behov av särskilt stöd. Men man har utökat med ett antal tjänster för att stärka elevhälsan i att kunna göra insatserna tillräckligt snabbt, säger Anna-Karin Mäntylä.

Elevenkäter som gjorts under våren visar vad skolan fortfarande har att jobba med, och vad gäller trygghet och studiero har man ännu inte nått hela vägen fram.

– Skolan jobbar fortsatt strukturerat och långsiktigt för att komma till rätta med de brister som finns kvar. Och det är mycket som är åtgärdat, säger Anna-Karin Mäntylä.

Aktiviteter på rasten

För att öka tryggheten på rasten arrangerar personalen aktiviteter. Sedan i maj ingår också skolan i H.A.N.G, en satsning för att Huddinges unga ska hitta till idrotten, vilket innebär att olika idrottsaktiviteter finns på rasten.

Det vite som Huddinge kommun hade att betala låg på 1 200 000 kronor, men eftersom många av bristerna nu har åtgärdats har summan sänkts till 800 000 kronor. Nu har kommunen till den 15 januari 2021 på sig att ta tag i de brister som finns kvar.