Flyttas. Riv gamla återvinningscentralen och bygg en ny, modernare en bit bort, föreslår staden. Foto: Mikael Andersson

Ny återvinningscentral planeras i Lövsta

Det planerade kraftvärmeverket i Lövsta gör att återvinningscentralen måste flytta. Istället är planen att bygga en ny, modernare anläggning en bit bort.

  • Publicerad 10:47, 8 sep 2020

Det blir en möjlighet att modernisera anläggningen

Sedan slutet av 1800-talet har staden använt Lövsta för avfallshantering. Den återvinningscentral som ligger där idag har varit igång sedan 1979. Nu ser det ut som att den måste flytta för att ge plats åt kraftvärmeverket.

– Det blir en möjlighet att modernisera anläggningen. Det har vi tidigare avvaktat med i väntan på besked om hur det blir med kraftvärmeverket, säger Jonas Selander Lyckeborg, utredare på Stockholm vatten och avfall.

Och nu finns alltså ett förslag på att riva den gamla anläggningen och bygga en ny, ett par hundra meter sydost om där den ligger idag.

Byggs in

Planen är att den nya anläggningen till större del ska byggas in i en hall, främst för att minska oväsendet för de som bor i närheten. Som en del av moderniseringen kommer möjligheten att lämna av avfall för återbruk vara större.

Däremot kommer det inte gå att lämna trädgårdsris i samma utsträckning som idag.

– Vi kommer ta emot avfall i containrar, och det är då svårt att hantera den stora mängden med lösa stackar som tidigare förekommit. I övrigt är det ingen större skillnad, säger Jonas Selander Lyckeborg.

Förslag. En tidig skiss på hur den nya anläggningen skulle kunna se ut. Foto: Sweco

Hänger på värmeverket

Förhoppningen är att den nya anläggningen kan börja byggas 2021, men kraftvärmeverksprojektet kan påverka tidsplanen.

– Allt är är avhängigt hur det går med den detaljplaneprocessen. Men som det ser ut idag är ambitionen att den nya anläggningen vara på plats våren 2022, säger Jonas Selander Lyckeborg.

Kommer den gamla stänga innan den nya hunnit öppna?

– Vi jobbar för fullt för att undvika det.

I startgroparna

Förslaget klubbades förra veckan av Stockholm vatten och avfalls styrelse. Det betyder att de beviljar en planeringsfas till en kostnad av åtta miljoner kronor.

Den totala kostnaden för projektet beräknas i det här läget till 123 miljoner kronor.

Återvinning i Lövsta

Staden har använt Lövsta för avfallshantering sedan slutet av 1800-talet.

Från Spånga gick soptågen, som fraktade sopor och latrin.

1976 upphörde latrinhanteringen och 1986 lades sopförbränningen ner.

Visa merVisa mindre