Foto: Daniel Hedström

Ny bäverattack vid Norr Mälarstrand

I höstas var ett träd tvunget att fällas vid Norr Mälarstrand efter att en bäver hade gnagt på det. Nu har bävern, eller bävrarna, till synes gett sig på trädet intill.

  • Publicerad 10:38, 7 jan 2016

I oktober skrev Vårt Kungsholmen om att en bäver hade gnagt på ett träd, och att trädet måste fällas. Nu har trädet bredvid också angripits av bäver. Huruvida det handlar om en bitsk bäver eller flera är oklart.

– När det gäller skadeverkningar från bävrar har vi blivit lite tagna på sängen, eftersom det har varit en enorm ökning av bävrar de senaste åren. Det har det varit i hela landet. Om det är en eller flera bävrar som gnager på just de här träden vet vi inte, säger Tommy Tuvunger, viltvårdare på Trafikkontoret.

Trädet kommer fällas

Tommy Tuvunger förklarar att man får ta till skyddsjakt och skjuta bävrar när skadeverkningen blir för stor. Men vid Norr Mälarstrand upplever han inte att skadorna är så pass stora än så länge, och när det gäller bävrar finns det ingen nollvision som det finns med vildsvin och råttor.

– Man kan ju inte utrota alla. Alla har ju på ett sätt rätt till sitt uppehälle. Bävern som folk har sett här verkar väldigt tam, säger han.

Det attackerade trädet har "felanmälts" och kommer fällas.

– När träd ligger vid gångstråk och är halvgnagda och det blåser lite så är det ju en säkerhetsrisk, säger Tommy Tuvunger.

Dyrt för staden

De senaste årens bäverattacker har kostat staden hundratusentals kronor.

– Väldigt många träd försvinner. Det är nästan uteslutande på grund av bävrar. Man måste fälla och plantera nytt, och det är klart att det kostar, säger Bo Höglund på norra innerstans parkmiljögrupp.

Trädet som fälldes i höstas, och det som måste fällas nu, ersätts inte på en gång. Men det planeras för träden inom ramarna för upprustningsprogrammet för Norr Mälarstrand, enligt Bo Höglund.