Satsning. Solnas cyklister ska få bättre förutsättningar. Foto: Karin Nilsson

Ny belyst cykelväg på gång i Solna

En rejäl cykelsatsning ska göras i Solna under året. Bland annat lovas en helt ny belyst cykelväg.

  • Publicerad 16:37, 29 apr 2020

Vi har pekat ut stråk och cykelvägar som är viktiga.

I månadsskiftet ska de första insatserna med de årliga arbetet med cykelvägarna i Solna dra igång. Det fortsätter sedan in på hösten. Precis som i fjol har politikerna avsatt 15 miljoner kronor för åtgärder som ligger i linje med den cykelplan som antogs för Solna stad 2016.

– Vi har pekat ut stråk och cykelvägar som är viktiga. Mycket har redan gjorts, men vi har även förbättringsområden som vi åtgärdar. Tidigare år har vi bland annat jobbat med cykelvägar vid Huvudsta strand och vid Skytteholmsfältet, säger Magnus Persson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Summan för satsningen har legat på liknande nivå de senaste åren.

– Budgeten antas år för år, men förvaltningen har ett uppdrag som är återkommande och långsiktigt, säger han.

Den första insatsen som görs har redan påbörjats vid Råsta strandväg.

Senare ska det bland annat anläggas en helt ny cykel- och gångbana med belysning. Den ska sträcka sig över 200 meter och gå längs Kolonnvägen mellan Hagalund och Ulriksdal.

– Syftet med cykelsatsningen är dels att främja cyklandet, men även att förbättra tryggheten, säkerheten och framkomligheten, säger han.

Cykelplanen ska tas i beaktning när nya områden växter fram i Solna. Där det sker exploatering görs åtgärder i takt med exploateringsprojekt.

Nästa år räknar Magnus Persson med nya förbättringar av Solnas cykelvägar, då på andra ställen.

– Det här är en återkommande satsning och vi har olika platser från år till år, säger han.  

Här görs åtgärder

Taxikörfält vid Råsta strandväg blir cykelbana

Ny cykelväg längs Kolonnvägen.

Breddning av cykelväg utanför Ulriksdalskolan.

Breddning av cykelväg vid Solnavägen.

Nytt cykelfält längs Östervägen

Visa merVisa mindre

Planer. Grönt är genomfört, blått är planerat.

Stockholm Direkt