Sandåkravägen ska få ny cykelbana Foto: Maja Brand

Ny cykelbana byggs i Norra Sköndal

En 750 meter lång sträcka längs Sandåkravägen i Norra Sköndal får en ny gång- och cykelväg. Arbetet förväntas vara klart hösten 2021.

  • Publicerad 13:12, 7 jun 2019

Idag pendlar drygt 1 000 cyklister på Sandåkravägen i Norra Sköndal dagligen, och den är utpekad som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan. Trots detta uppfylls inte de rekommenderade måtten för pendlingsstråk och stundvis tvingas cyklister att färdas i samma körbana som bilar.

Elever kämpar för att göra vägen till skolan säker

Nu ska det bli ändring på det och staden planerar en ny dubbelriktad gång- och cykelbana på en 750 meter lång sträcka mellan Maria Röhls väg och Sköndalsvägen. Cykelbanan blir 2-5-3 meter bred på sträckan och gångytan 2 meter.

Här är alla cykelsatsningar i Stockholm i år

Man tar även stor hänsyn till kommande utveckling i området. Bland annat lyfter man ombyggnationen av närliggande Sandåkraskolan och en ombyggd bussbytespunkt. Med anledningen av den förstnämnda väljer man också att sänka hastigheten vid skolan till 30 km/h, något som har efterfrågats länge. Även körfälten smalnas av vid övergångställena för att göra det säkrare.

Även korsningen Sköndalsvägen/Sandåkravägen byggs om för att leda cyklister till och från den dubbelriktade cykelbanan enligt trafikkontoret.

Elever kämpar för att göra vägen till skolan säker

– Nu lägger vi ytterligare en pusselbit för att få sammanhängande cykelstråk med bättre standard på cykelbanorna i hela staden. Vi vet att stråket utmed Sandåkravägen är en viktig sträcka för cykling, och är utpekat som pendlingsstråk både i Stockholms cykelplan och i den regionala cykelplanen säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Arbetet med cykelvägen beräknas ta ett år med start under hösten 2020 och beräknas kosta cirka 18 miljoner kronor.

HÄR hittar du mer information om nya cykelbanan.

På gång. Ny gång- och cykelväg planeras i Norra Sköndal. Foto: Trafikkontoret Stockholms stad

Unik chans för unga: Ställ en fråga till en astronaut i rymden

Nyheter ✓Årets tema på Stockholms Kulturfestival är universum ✓Tävla med StockholmDirekt I höst drar årets upplaga av kulturfestivalen igång med ett nytt tema – rymden. Nu har alla unga stockholmare chansen att ställa frågor till en astronaut.tisdag 25/6 9:20

Stockholm får inte vinter-OS 2026

Nyheter Besked från IOK Idag kom beskedet från IOK vilka som får arrangera vinter-OS och Paralympics 2026.måndag 24/6 18:08