Bikunnig. Enligt Artur Larsson är det inte lätt att flytta bibon som tillhör svarrtpälsbin. Foto: Johan Samuelsson

Ny cykelväg tvingar bort rödlistade bin

Cykelbanan mellan Rösjön och Danderyd följer tidsplanen, med byggstart sommaren 2021 och en färdig cykelväg hösten 2023. Men innan bygget kan börja ska de ovanliga svartpälsbin som bor längs sträckan flyttas – och det kan hota bina.

  • Publicerad 11:50, 23 jan 2020

NEKTAR. Svartpälsbiet har en lång tunga som gör att den kan suga nektar ur blommor. Foto: Miguel Jaramillo

År 2023 ska Danderydsborna kunna ta cykeln till Rösjöbadet, eller till jobbet i Sollentuna. En ny cykelbana byggs nämligen längs väg 262.

– Vi har handlat upp en konsult och entreprenör upphandlar vi i höst, vi följer tidsplanen, säger Charlotte Wiberg-Gudmundsson, projektledare på Trafikverket.

Men det finns ett problem. Längs ett avsnitt av den planerade cykelvägen har nämligen de hotade svartpälsbina byggt bo.

Svartpälsbiet är ett storvuxet bi som har tät, mörk päls och en lång sugsnabel. Arten lever på torra, varma och blomrika sandiga marker. Svartpälsbiet är en hotad art som minskat kraftigt de senaste 50 åren. Arten är klassad som sårbar i den svenska rödlistan 2015.

– Det har gått bättre för svartpälsbiet under senare år men den är fortfarande hotad, förklarar Artur Larsson, miljöanalytiker vid Artdatabanken.

Han tycker att man bör undvika att bygga på platser där det bor svartpälsbin.

– Helst bör man undvika det. Men om man måste bygga är det bra att man tänker i termer av att kompensera och anlägga miljö någon annanstans, säger Artur Larsson.

Det finns många utmaningar i processen. Bland annat måste sanden, som bina bygger sina bon av, vara av rätt kornstorlek och läget bör vara sydvänt. Dessutom måste sanden hinna sätta sig så att bina vågar bygga bo där utan att det rasar in.

– Bina väljer ju alltid det bästa stället, så risken finns att de väljer det gamla stället, bevisligen är sanden tillräckligt bra där. Det finns alltid en risk att det nya inte blir bra. Men gör man det med eftertanke är det värt besväret. Och svartpälsbina kanske hittar något som är ännu bättre och då kanske andra bin och steklar flyttar in, säger Artur Larsson.

För det är inte bara svartpälsbin som har det svårt.

– Väldigt många bin är beroende av öppen sand och det är en miljö som försvinner, det växer igen och vi bygger gärna på sand, och vi gödslar på olika ställen. Torrängar generellt försvinner, säger Artur Larsson.

Exakt hur flytten av bina ska gå till kan inte Vägverkets konsult Afry svara på.

– I pågående projektering har vi inte kommit tillräckligt långt för att besvara dessa frågor, säger Sofia Everitt på Afry.

Men det finns inga bra fall där man försökt flytta bin och utvärderat resultatet, berättar Artur Larsson.

– Det finns ett försök här i Uppsala som inte blev särskilt lyckat. Det är viktigt att Trafikverket verkligen dokumenterar arbetet,att man noga kartlägger var bona är belägna, hur många bon det finns, och hur resultatet sedan blev, säger Artur Larsson.

Stockholm Direkt