Villaområde. Lahällsvägen är en av de gator som kommer att påverkas om den nya detaljplanen görs om av kommunen. Foto: Hege Hellström

Ny detaljplan för Lahäll ska underlätta för boende

Den 18 mars klubbades en ny detaljplan för Lahäll i kommunfullmäktige. Tanken är enligt kommunen att bygglovsärenden ska bli mer rättvisa för Täbyborna. Men nu har den nya detaljplanen överklagats till mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 12:10, 16 maj 2019

2016 började arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området Lahäll. Den nuvarande detaljplanen togs fram 1927 och håller enligt kommunen inte måttet.

– Detaljplanen är väldigt gammal, en av kommunens äldsta. De bestämmelser som upprättades där och då kanske inte stämmer inte överens med dagens lagstiftning. Nu tar vi ett samlat grepp för hela området och försöker göra det så likvärdigt som möjligt, säger Robert Nilsson, planarkitekt på Täby kommun.

Tanken med en ny detaljplan är att den bättre ska stämma överens med verkligheten och dess behov som finns idag. Enligt kommunen har det vid flera tillfällen varit svårt för boende att exempelvis stycka av sina tomter eller bygga ut sina hus på grund av det. Det har även gjorts flera mindre detaljplaner för området vilket ger olika förutsättningar för de boende.

– Med en ny detaljplan blir det lättare att hantera byggloven för de sökande och för kommunen. Det blir mer rättssäkert, säger Robert Nilsson.

"Vår bedömning är att det är en relativ måttfull förtätning"

Den nya detaljplanen ska tydligare visa bestämmelser så som våningsantal, minsta tomtstorlekarna och andra bestämmelser. Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars att anta den nya detaljplanen för delar av Lahäll men beslutet har nu blivit överklagat till mark- och miljödomstolen.

Enligt Magnus Ramström, som bor i området och som överklagat beslutet så är det främst ett problem som finns med den nya detaljplanen. Han är orolig att hans hus kommer att få vattenskador om de inte får ändra markhöjden.

– På grund av vattenproblem så behöver vi schakta på tomten vilket begränsas i den nya detaljplanen, och det är oklart vad vi kommer få göra med den nya detaljplanen, säger han och fortsätter:

– Vi hade ju hoppats att kommunen tog hänsyn till våra synpunkter men nu får det bli upp till domstolen. Det hade varit enklare om de skrev in att dränering får genomföras, säger han.

Men det har också funnits en viss oro från andra Täbybor som menar att en ny detaljplan kan skapa ökad förtätning i området. Robert Nilsson menar dock att kommunen vill behålla karaktären av villaområdet och att den nya detaljplanen snarare handlar om att vara lyhörd inför vad boende vill göra med sina hus.

– Men det är inte kommunens intention. Vi har gjort en analys och bedömning av området. Vår bedömning är att det är en relativ måttfull förtätning som kan uppstå, säger Robert Nilsson.

Då ärendet är överklagat kan det ta allt från ett par månader upp till 1 år innan man har beslut i frågan.

Översikt. Ny detaljplan i området Lahäll, planområdet omfattas i nuläget av en äldre stadsplan och ett stort antal mindre Foto: Täby Kommun

Andra detaljplaner:

Det finns fler detaljplaner i kommunen som gjorts eller ska göras om, här är några:

*Ella park har renoverats och är avslutad.
*Ensta görs nu om men är likt Lahäll också överklagad.
*Ella gård pågår det en planrenovering.
*Viggbyholm pågår det en plan som reglerar stora delar av området, den förbereds nu.

Stockholm Direkt