Foto: Arkivbild

Ny dom: Fel att bygga lägenheter bland villor

Grannarna i Stortorp gick ut i strid mot flerbostadshus mitt i villaområdet. Nu har de fått rätt av mark- och miljödomstolen. Enligt en ny dom var det fel av kommunen att ge bygglov. En dom som kan skapa en ny rättspraxis.

  • Publicerad 07:56, 28 feb 2018

HuddingeDirekt har tidigare berättat hur kommunen gett ett bolag lov att riva en villa på Hjärtervägen och bygga tio lägenheter i ett 12 meter högt hus i fyra våningar. Mitt bland villorna i Trångsund.

Grannchocken: Villor rivs för lägenheter

Men nu har mark- och miljödomstolen satt ner foten – bygglovet har inte följt bestämmelserna i detaljplanen.

– Det känns fruktansvärt skönt. Nu hoppas jag att vi får det här ur värden och att de sätter fart och rensar upp tomten, säger grannen Tomas Ekebohm, en av de om överklagat bygglovet.

Bygglovet dras tillbaka

Ett hus med tio lägenheter med egna entrédörrar och loftgång följer inte områdets detaljplan, enligt mark- och miljödomstolen, som gör tolkningen med hänsyn till hur planen tolkades när den antogs 1966.

Bygglovet och även marklovet ska därför dras tillbaka, enligt domen.

Om domen inte överklagas till högre instans, vilket skulle kräva särskilt prövningstillstånd, kan domen bli vägledande för liknande bygglov i området.

– Det är bra att vi har fått ett svar i överklagandet. Nu väntar vi till att domen vinner laga kraft, innan vi kan se den som helt vägledande, säger Sofia Düring Forslund, tillförordnad bygglovschef på Huddinge kommun.

Kommer kommunen att överklaga domen?

– Nej . Det är i så fall företaget som har sökt bygglov som kommer att göra det.

Bankades sönder med grävskopa

HuddingeDirekt har tidigare granskat hur byggföretaget rev den gamla villan på tomten genom att banka sönder den med en grävskopa.

Efter att gränspolisen och arbetsmiljöverket gjort razzior på plats och agerat mot företaget stoppade även kommunen rivningen – då det visade sig att byggaren tänkt använda osorterat byggavfall som fyllnadsmaterial.

GRANSKNING. Vilda västern när villor rivs för lägenheter

När kommunens miljöavdelning begärde in dokument visade det sig att avfallet bland annat innehöll asbest. Än idag ligger högar med blåbetong, rör, element, kakel utspritt över tomten, två meter från Tomas Ekebohm altan.

Uppföljning: Sönderslagna villan i Stortorp innehöll farligt avfall

Måste återställas

Om domen vinner laga kraft måste byggföretaget återställa marken.

– Då får vi förelägga företaget att ta bort det man har påbörjat. Börjar man bygga eller riva innan bygglov och marklov vunnit laga kraft är det alltid fastighetsägaren som gör det på eget ansvar.

Christian Ottosson (C), ordförande i natur och byggnadsnämnden, välkomnar domen.

– Jag och koalitionen välkomnar domen, som skapar en ny rättspraxis. Den förtydligar hur lagen ska tillämpas i detta fall, säger han.

Ändå har han tidigare försvarat nämndens beslut om bygglov.

– En enig nämnd gav bygglov eftersom det inte stred mot planbestämmelserna. Länsstyrelsen gav nämnden rätt på alla punkter och nu kommer ett helt annat besked i den nya domen. Det här visar hur snabbt rättspraxis kan förändras, säger han.

Foto: Sara Ringström

Fler bygglov kan stoppas

Samma företag har sökt om bygglov bara några kvarter bort på Branta backen. Ett bygglov som kommer avslås om domen vinner laga kraft.

– Som ordförande i byggnadsnämnden har jag avvaktat med att ta upp för beslut andra liknande ärenden i Stortorp, i väntan på domen, säger Christian Ottosson.

Hur påverkar domen kommande bygglov i området?

– Som jag ser det innebär domen att nämnden inte kan bevilja bygglov för liknande flerbostadshus i Stortorp, säger han och fortsätter:

– Vi har ingen egen agenda för att förtäta Stortorp. Enligt översiktsplanen är det främst inom 600 meter från pendeltågsstationerna som man man tänka sig en förtätning.

Kommunen har själva låtit en extern konsult granska kommunens bygglovsprocesser. Konsulten har kommit fram till samma slutsats som mark- och miljödomstolen.

Slöseri med skattemedel, menar aktionsgruppen i Stortorp som organiserat grannarna.

Grannen Tomas Ekebohm igen:

– Skönt att de hade fel. Men det känns olustigt att det är vi som bor här och betalar skatt som ska behöva stå för advokatkostnader för att kommunen inte kan se skillnad på en villa och ett flerbostadshus.

Så vill partierna förtäta i Huddinges villaområden