INGEN ÄNDRING. Stockholm stad behåller syskonförtur som ett kriterium när skolplatser ska fördelas. Foto: Mostphotos

Ny dom slår ut syskonförturen till skola

Förtur för syskon att gå på samma skola slopas runt om i landet efter en ny dom. Men för Stockholm påverkar det inte skolvalet i staden, enligt utbildningsförvaltningen.

  • Publicerad 14:32, 26 mar 2019

Vid val till förskoleklass och grundskolan har familjer med mer än ett barn haft rätt till så kallad syskonförtur. Frågan om det är riktigt att låta syskon få en smitväg förbi kön har diskuterats och efter ett avgörande i Kammarrätten i mars 2019 slopas nu syskonförturen på sina håll runt om i landet, eftersom den anses bryta mot skollagen.

Bland annat i grannkommunen Huddinge, som vi nyligen har rapporterat om.

Men Stockholms stad har inga planer på att riva upp systemet med syskonförtur.

– Vi har tolkat avgörandena och gjort en rättslig lägesanalys. Syskonförtur får tillämpas och tillämpas fortfarande i staden, säger Susan Ottosen, pressekreterare på Utbildningsförvaltningen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Utbildningsförvaltningens tolkning av kammarrättsavgörandet är att domen inte innebär något nytt i sak. Syskonförtur får aldrig gå före en annan elevs berättigade krav på placering nära hemmet. Men i Stockholm stad är det aldrig något problem eftersom skolorna ligger så tätt.

– Det inträffar aldrig i praktiken att ett annat barns rätt till skolplats enligt närhetsprincipen slås ut av syskonförtur, säger Susan Ottosen.

Så närhetsprincipen gäller före syskonförturen?

– Syskonförtur kan aldrig gå före annan elevs berättigade krav på placering nära hemmet. Om ingen elevs berättigade krav åsidosätts i denna del så kan det ändå vara så att ett urval måste ske för att det finns flera sökande till skolan än det finns plats, då kan syskonförtur tillämpas, säger Susan Ottosen.

Så domen i kammarrätten innebär inte någon förändring inom Stockholm stad?

– Vi har inte behövt ändra urvalsgrunder eller antagningsförfarande på något sätt.

Och det är inget lagbrott att behålla syskonförtur?

– Nej, så har vi inte tolkat det, säger Susan Ottosen.