Under jord. Terminalen planeras inne i Katarinaberget med in- och utfart vid Stadsgården. Foto: Link Arkitektur

Ny dom: Slussens bussterminal får byggas

Slussens nya bussterminal får byggas inne i Katarinaberget. Det slår Mark- och miljödomstolen fast idag.

  • Publicerad 10:57, 2 feb 2018

Mark- och miljödomstolen avslår och avvisar alla överklaganden som velat stoppa stadens plan att spränga in Slussens nya bussterminal i Katarinaberget.

Flera privatpersoner och organisationer har överklagat planen men många av dem har inte haft rätt att motsätta sig planen juridiskt, enligt domstolen. Därför har flera överklaganden avvisats.

Grönt ljus för bussarna i berget

De överklaganden som har prövats i dagens dom rör bland annat kritik mot detaljplaneprocessen samt säkerhets- och miljöfrågor. Dessutom har flera fastighetsägare ovanpå Katarinaberget velat stoppa bussterminalen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Men mark- och miljödomstolen bedömer att bussterminalen inte strider mot någon rättsregel och ger alltså staden grönt ljus att ha bussarna inne i berget.

Stadens plan: ny terminal 2023

Kommunfullmäktige klubbade för andra gången detaljplanen för bussterminal i Katarinaberget förra våren. Detta efter att planen i en första domstolsvända stoppades eftersom mark- och miljödomstolen ansåg att staden gjort flera fel under detaljplaneprocessen, bland annat brister i dialogen med medborgarna.

Den här nya domen från mark- och miljödomstolen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

​Staden har räknat med och tagit höjd för en överklagandeprocess av terminalen i berget i sin tidplan. Om detaljplanen överlever hela domstolsprövningen räknar Slussen-projektet med en byggstart runt 2019. I så fall väntas terminalen vara klar runt 2023.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.