DUBBEL. Så här är det tänkt att se ut när den nya cykelbanan längs Humlegården är färdigbyggd. (OBS! Fotomontage) Foto: Jonas Johansson, Sweco

Ny dubbelriktad cykelbana på Östermalm

En nya dubbelriktad cykelbana planeras att byggas på en 800 meter lång sträcka längs Engelbrektsgatan. Enligt trafikborgarrådet är projektet viktigt för att underlätta för stadens cyklister att ta sig genom stan.

  • Publicerad 15:00, 6 dec 2019

I dag finns ingen cykelbana på den enkelriktade Engelbrektsgatan, som löper mellan Birger Jarlsgatan och Valhallavägen parallellt med Humlegården, och den som vill åka norrut med cykel från Stureplan måste ta en omväg.

Nu vill staden öppna upp möjligheten för cyklister att åka åt båda hållen genom att bygga en dubbelriktad cykelbana.

– Engelbrektsgatan är en viktig länk genom stan både när man ska till Norra Djurgårdsstaden, KTH eller andra delar av det området. Men i dag kan man inte cykla den vägen från Stureplan. Därför är det bra om man får till de länkarna. Det här skapar en enhet på den sidan av Humlegården som vi tror kommer underlätta en del för cyklisterna, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Enligt trafikkontorets förslag ska ett bilkörfält på Engelbrektsgatan helt tas bort och ge plats åt den dubbelriktade cykelbanan, som beräknas bli cirka 800 meter, samt att parkeringsplatserna mot Humlegården tas bort. I stället föreslås diagonala p-platser på den motsatta sidan, vilket skulle innebära en minskning med endast 16 platser jämfört med dagens antal.

Men majoriteten i Stadshuset kommer istället att föreslåa att båda körfälten behålls hela sträckan utom den sista biten norrut mot Valhallavägen, där en dörrzon för parkerade bilar ska finnas. Parkeringsplatserna mot Humlegården tas bort även i detta förslag. Istället föreslås sidoparkerade parkeringsplatser, i stället för diagonala, på den andra sidan för att ge plats åt körbanorna. Det innebär 60 färre parkeringsplatser jämfört med i dag.

DUBBEL. Cykelfältet på Engelbrektsgatan är i dag enkelriktat, precis som övriga körbanor. Nu ska en ny dubbelriktad cykelbana byggas längs Humlegården. Foto: Per Brandt

"Bra lösning som är billigare att genomföra"

Cykelbanan är tänkt att bli 2,5 meter bred och anläggas i nivå med befintlig körbana. Som avgränsning planeras en barriär av färdiga granitelement att placeras ut, vilket beräknas vara både billigare och effektivare än att höja upp cykelbanan i trottoarnivå.

– Det är första gången vi gör det här med granitelement och det kan jämföras med det provisorium på Götgatan med ”tough turfs” som avskiljer cykelbanan från vägen. Vi försöker skapa en bra lösning som är billigare att genomföra, säger Daniel Helldén.

I nuläget beräknas projektet kosta cirka 16 miljoner kronor och planerad byggstart är våren 2021. Helt klart tros cykelbanan vara hösten samma år, om allt går enligt planerna.

– Jag tycker det är en bra lösning. I dag måste bilister och cyklister samsas om samma vägbana och det är stora ytor för bilarna som rusar i hög hastighet. Den nya lösningen skapar en lugn och trygg trafikmiljö, säger Daniel Helldén.

Ett förslag till inriktningsbeslut har lämnats och ska nu upp i trafiknämnden 12 december.