Förskola. Ny förskola i Mariehäll beräknas stå klar 2021. Foto: Mostphotos

Ny förskola klubbas i Mariehäll

Den akuta förskolesituationen i Mariehäll kan vara på väg att förbättras. Nu har en ny förskola klubbats igenom i området.

  • Publicerad 16:23, 30 okt 2018

Så många som 300 barn i Mariehäll går i förskolan i ett annat område på grund av platsbrist.

Samtidigt byggs 400 nya bostäder i området, vilket innebär att Bromma stadsdelsförvaltning måste öka antalet förskoleavdelningar med 22 stycken fram till 2024 för att tillgodose behovet.

Nu har en ny förskola klubbats igenom i stadsdelsnämnden förra veckan. Förskolan, som ska ligga i södra Mariehäll, är planerad att omfatta cirka 700 kvadratmeter, där barnens del är 550 kvadratmeter och innehåller 4 avdelningar för cirka 72 barn. Men det är en låg siffra i jämförelse med det totala behovet.

– Tanken är att den nya förskolan ska täcka behovet i just det nya området. Vi är medvetna om att det behövs fler platser men tyvärr är den här ytan för liten för att man ska kunna utöka platserna på förskolan. Det handlar om att det är för få kvadratmeter helt enkelt och vi måste tänka på de barn som ska vistas där, säger Susanne Karlsdotter, verksamhetsområdeschef för de kommunala förskolorna i Bromma.

Behövs platser tidigare

Fastigheterna byggs i tre etapper, först ut är bostäderna som ska stå klara för inflyttning år 2020. Förskolan byggs i etapp tre och beräknas inte stå klar förrän 2021. Något som Susanne Karlsdotter anser vara ett problem.

– Folk kommer ju förmodligen vara i behov av förskoleplatser när de flyttar in i det nya området, men då finns det ingen förskola färdig. Vi har tagit upp det i ett tjänsteutlåtande, i övrigt är vi jätteglada åt att det blir en ny förskola. Det behövs verkligen, säger hon.