Skolan och de nya hyresrätterna planeras i hörnet längst till höger i bild, mot Johanneshovsvägen-Huddingevägen. Foto: Stockholm stad/White arkitekter

Ny grundskola planeras på Årstafältet

En ny byggetapp på Årstafältet väntas få klartecken den här veckan. Det är uppförandet av en ny F-9-skola och 250 hyresrätter intill Huddingevägen.

  • Publicerad 16:16, 23 maj 2019

Nu drar arbetet igång med ytterligare en etapp på Årstafältet. Det är bygget av en ny F-9-skola för 900 elever och 250 hyresrätter i östra delen av fältet, intill Huddingevägen. Under husen byggs ett garage. Skolan är tänkt att bli fyra till sex våningar hög och bostäderna byggs i tre kvarter med tre till åtta våningar.

Behövs tre skolor på fältet

Den nya skolan har inte funnits med i programmet tidigare utan har kommit till efter att utbildningsförvaltningen analyserat behovet av skolplatser i området. Deras slutsats är att det behövs byggas tre nya grundskolor på Årstafältet för att täcka det framtida behovet, därför prövas en skola i den här etappen, enligt staden.

Varför lägger ni en skola så nära Huddingevägen?

– Vi har diskuterat olika placeringar och kommit fram till att det här kan fungera eftersom vi lägger skolan en bra bit in från Huddingevägen, med bostäderna som barriär mot trafiken. Men det kommer att göras fler beräkningar och analyser så att det blir en bra miljö för eleverna, säger Helena Lombrink, projektledare på exploateringskontoret.

Buller och avgaser ska studeras

Staden vill ha en så bra spridning som möjligt geografiskt av de tre skolorna på fältet, enligt Helena Lombrink. En annan F-9-skola planeras därför på fältets västra del och ytterligare en grundskola i södra delen mot Östberga.

Saker som ska studeras närmare är hur buller, avgaser, vibrationer och olycksrisk på Huddingevägen kommer att påverka skolbarn och boende. Totalt planeras cirka 6 000 nya bostäder på Årstafältet och allt ska vara klart år 2030.

Tomten där skolan har ritats in på Årstafältets nordöstra hörn. Till höger om skolan syns de tre bostadskvarteren och längst till höger går Huddingevägen. Foto: Stockholm stad

Södra länken öppen igen efter elfel

Nyheter Strömmen tillbaka i Söderort – långa köer i trafiken Strömmen är nu tillbaka efter ett omfattande elfel i Söderort som påverkade biltrafiken, tunnelbanestationerna och flera hushåll. Närmare 17 000 abonnenter drabbades. Nu är även Södra länken öppen...fredag 23/8 15:57