Nya riktlinjer. Den nya handlingsplanen behandlar inte hur man ska arbeta med referenser vid nyanställning. Foto: Jannie Flodman/Botkyrka kommun

Ny handlingsplan efter övergrepp på förskola

Barnskötaren som erkänt sexuella övergrepp på en förskola i Botkyrka har satt strålkastarljuset på hur kommunen hanterar nyanställningar. Men i kommunens nya handlingsplan berörs inte det som många efterfrågat: bättre referenstagning.

  • Publicerad 17:23, 18 feb 2020

I kölvattnet av det uppmärksammade fallet där en manlig barnskötare erkänt att han har gjort sig skyldig till grovt sexuellt utnyttjande av barn på en förskola i Botkyrka, har kommunen beslutat om en ny handlingsplan för samtliga förskolor i kommunen.

I de nya riktlinjerna står bland annat att personalen förbjuds att använda sina privata telefoner i tjänst, att det alltid ska vara två medarbetare som hanterar öppning och stängning tillsammans och att det ska råda full insyn i vilorummen.

Inga direktiv för referenser

Men den nya handlingsplanen behandlar inte hur kommunen ska gå till väga vid nyanställningar. En fråga som har upprört många efter att det uppdagats att den misstänkta pedofilen anställdes i Botkyrka, trots att han polisanmälts av sin förra arbetsgivare, Ekerö kommun, för sexuellt ofredande.

Den förundersökningen lades ner i brist på bevis men har nu öppnats igen i samband med utredningen i Botkyrka.

Botkyrka anmäler sig själv efter pedofilskandal

Barnskötaren ska höras om gammal anmälan

– Vår HR-avdelning arbetar med att se över möjliga rutiner vid anställningar. Vi får se vad de landar i. Jag tycker vi har goda rutiner i dag när vi tar referenser och anställer, men däremot skulle vi behöva rutiner i att ta referenser från personer som den arbetssökande inte uppger, något som inte är uttalat idag, säger Kenny Fredholm, tf förskolechef.

Hur kommer arbetet att se ut fram tills HR-avdelningen har sett över arbetet?

– Cheferna kan ta extra referenser trots att det inte finns någon skriftlig rutin kring det än. Men det görs inte i alla situationer utan det beror på omständigheterna.

Vilka omständigheter?

Manligt anställda i förskolan är särskilt utsatta efter det här. Om det är en manlig anställd behöver vi vara extra noga med referenser. Det även för den anställdes skull, med tanke på de reaktioner som kan uppstå i en situation.

"Kartlägger situationen"

Vad gäller den misstänkta pedofilen försöker Botkyrka kommun nu ta reda på hur han kunde anställas i kommunen.

– Vi kartlägger situationen och hur anställningen gick till. Vi försöker ta reda på allt som går att ta reda på, prata med personer som var involverade i anställningen och som kanske har minne av tidpunkten.

Om kommunen hade haft kännedom om den nedlagda polisanmälan mot mannen, hade man ändå anställt honom?

– Om vi får reda på att det finns en polisanmälan mot någon skulle vi aldrig anställa den personen utan att ta reda på vad anmälan innebär. När vi fått veta vad den innebär, tar vi ställning då. Får vi inte veta vad anmälningen innebär tar vi inte risken med anställning. Vi går inte in i en chanstagning utan försöker göra det så tryggt och säkert som möjligt.

Detta står i handlingsplanen:

Förskolorna ska varje år upprätta en plan med åtgärder som behövs för att förhindra kränkande behandling av barn.

All personal på förskolorna ska utbildas, få öka medvetenhet och kompetens för att uppräcka signaler på att barn far illa.

Introduktion av nya medarbetare i handlingsplanen.

Det ska vara alltid vara minst två medarbetare som öppnar och stänger.

Dörren till vilrummet ska alltid vara öppen, eller att det råder full insyn i rummet.

Ny personal, praktikanter och korttidsvikarier får inte byte blöjor eller hjälpa barnen vid toalettbesök. Blöjbyte och toalettbesök ska ske med öppen dörr, utan att barnets integritet kränks.

All privat teknisk utrustning, som mobiltelefoner, får inte användas under arbetstid.

Visa merVisa mindre