En ny jättebro i två plan. Så vill Yimby att en framtida koppling mellan Östermalm och Nacka bör se ut. Foto: Yimby Stockholm

Ny idé för Stockholm: En jättebro i två plan mellan Nacka och Östermalm

Glöm Österleden i tunnel mellan Östermalm och Nacka. Det anser entusiasterna i nätverket Yimby som nu presenterar ett förslag på en helt ny dubbeldäckad bro: Österbron.

  • Publicerad 11:50, 8 jun 2016

Idén men en bro som knyter ihop de östra delarna av Stockholm är inte ny. Den har stötts och blötts i omgångar men aldrig kommit nära att förverkligas.

Det hoppas Yimby, ett stadsutvecklingspositivt nätverk mycket aktivt på Facebook, kunna ändra på – med ett eget nytt broförslag.

Enligt Yimby är deras Österbron ett mycket bättre alternativ än den österled i tunnelform som Trafikverket utreder enligt nationell plan.

Inomhusgång

Förslaget visar en bro mellan Bergs gård och Hundudden i två våningar, där det övre reserveras för fotgängare, cyklister och spårvagn och biltrafiken kapslas in i det undre.

– Längst ut på undre planet föreslår vi en inomhusgång vid dåligt väder, för gångtrafikanter, säger Gustav Svärd, talesperson för Yimby Stockholm.

Yimby föreslår att tvärbanan förlängs över bron som beräknas bli 1,3 kilometer lång.

– Den stora vinsten är att det inte blir en länk bara för bilar utan för gående, cyklister och de som åker spårtrafik. Dessutom blir det en stor avståndsvinst mellan Nacka och Djurgården, säger Gustav Svärd.

Höjden är satt till 50 meter i Yimby-förslaget vilket gör att de allra största fartygen som i dag lägger till vid Stadsgårdskajen behöver en ny kajplats.

– Då kommer de allra flesta fartyg in utan att bron blir för brant. De största fartygen kan lägga till i Värtan och/eller vid nylagd kryssningshamn nedanför Bergs gård, där det i dag finns en oljehamn som man ska lägga ner, säger Gustav Svärd.

Trafikverket vill inte säga mycket

StockholmDirekt har skickat underlaget till Trafikverket för en kommentar men därifrån är det än så länge tyst.

En presskontakt säger att materialet ser "spännande" ut men att det kan vara så att ingen av myndigheten sakkunniga vill ha en åsikt om det eftersom Trafikverket fått i uppdrag att utreda Österleden som tunnel.

Har ni någon uppfattning om vad en sådan här bro skulle kosta?

– Det borde inte bli dyrare än tunnelalternativet, säger Gustav Svärd.

Så säger trafikborgarrådet

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) har en bro inte funnits med som alternativ när staten tittat på saken, men broalternativet är intressant tycker han.

– Staten har inte tittat på broalternativet och det kan man väl tycka att de borde ha gjort. När man diskuterar passager i stan så bör man prioritera stadsmässighet och då är en bro ett bra alternativ. Framförallt för att det prioriterar gående och cyklister. Tunnlar byggs för bilar och ger det ingen stadsmässighet och inte direkt en bättre miljö, säger han.

Som exempel nämner han Västerbron.

– Den är fantastisk och ger upplevelsevärden  åt stan. Att brygga en bro i öster skulle också ge något tillbaka till stan.

Tror du att tåget har gått för broalternativet?

– Vilka tåg som gått eller inte det vet man inte, när det gäller infrastruktursatsningar i Stockholm så är aldrig sista ordet sagt.

Illustration: Yimby Stockholm

Österbron från Katarinavägen 

Illustration: Yimby Stockholm

Österbron från Västerbron.

Illustration: Yimby Stockholm

Österbron från Telegrafberget.

Illustration: Yimby Stockholm

Den lokala på/avfarten till bron planerar Yimby till efter Roslagstull.

Illustration: Yimby Stockholm

Yimby tänker sig också att tvärbanan kan kopplas ihop med Spårväg City, Lidingöbanan och med en framtida Värtabana med persontrafik.

Illustration: Yimby Stockholm

Enligt Yimby bör tvärbanan förlängas över bron och få nya stationer vid bland annat Kaknästornet och i Nacka.

Läs mer om förslaget

Yimbys hemsida finns allt mer beskriver i detalj.