Så här ska maskinhallen se ut. Nytt företag som flyttar till området betyder nya arbetstillfällen, enligt stadsdelen. Foto: illustration Veda arkitekter

Ny maskinhall byggs på bollplan i Rågsved

En ny, stor maskinhall ska byggas i Rågsved. Men enligt stadsdelen finns det problem med bygget, bland annat ryker en fotbollsplan i området.

  • Publicerad 11:09, 15 okt 2019

Staden planerar att säga ja till en ny maskinhall som ska byggas intill Rågsvedsvägen, mellan Bjursätragatan och Huddingevägen. Byggnaden blir två till tre våningar hög och uppförs åt ett företag som hyr ut stora maskiner. Utanför huset kommer man kunna ställa upp fordon och andra maskiner.

Problemet är bara att det idag finns en fotbollsplan på platsen, den försvinner när huset byggs. Helt okej, tycker stadsdelen, med några villkor. De vill att en ny bollplan, eller något annat som gynnar barn och unga, anläggs på annan plats i området. "Kompensationen bör komma den målgrupp till del som använder fotbollsplanen", skriver de.

– Bedömningen är att planen inte behöver ersättas just nu. Det finns tre andra bollplaner och en gräsyta för spontanidrott en kortare promenad bort. Men det finns möjlighet för nya idrottsytor inom Fokus Hagsätra–Rågsved. Där kommer vi både utveckla befintliga och se över nya platser för idrott, säger Elana Omer, projektledare på exploateringskontoret.

Stadsdelen oroas också över att det nya naturreservatet störs av bygget och att gång- och cykelvägen som går förbi platsen idag, och används flitigt, kan påverkas. De säger också att busshållplatsen som ligger vid bollplanen måste få vara kvar. Enligt Elana Omer kommer inget av detta att påverkas.

På tisdag 22 oktober kl 18-20 kan du komma till Rågsved Folkets Hus och ställa frågor om projektet och Fokus Hagsätra-Rågsved.