Hammarby fabriksväg österut med Hammarbyvägen på högre nivå bakom som det ser ut idag, till vänster. Till höger en visionsskiss med gatan som ny stadsgata med kontor och bostäder. Foto: Stockholms stad/Tovatt architects

Ny plan för bostäder i Hammarbyskogen

Staden har gett klartecken för att dra igång ytterligare planer för att bygga ihop Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

  • Publicerad 12:23, 28 okt 2019

Efter kritik från bland annat Miljöpartiet lokalt öppnade stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) efter valet upp för att göra om förslaget om att bebygga delar av Hammarbyskogen. Men det är inte de enda byggplanerna i området.

Kravet på byggplanen i Hammarbyskogen: Ingen genomfartsgata

Nu har stadsbyggnadsnämnden sparkat igång byggplanerna för en angränsande del som de kallar Sjöstadshöjden. Där planeras för 400-500 nya bostäder, förskola, lekplats och cirka 4 000–5 000 arbetsplatser samt ett hotell längs den nya gatan som planeras genom Hammarbyskogen enligt stadsbyggnadskontoret. Längs den nya huvudgatan planeras även för ett huvudcykelstråk som på ett tydligt sätt ska ansluta direkt till pendelcykelstråket längs Hammarbyvägen.

"Bebyggelsen ska samtidigt i största möjliga mån bevara naturvärden, utblickar och viktiga ekologiska spridningssamband", skriver tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret.

Ny stadsgata

Dessutom vill staden slå ihop Hammarbyvägen och Hammarby fabriksväg och göra om dessa till en stadsgata med cykelbana, planteringszoner och ett nytt torg, norr om Hammarbyvägen. Det är här de flesta arbetsplatserna ska ligga och hotellet, där en del planeras vara 16 våningar hög, men även en del bostäder och bottenvåningarna ska ha lokaler mot gatan. Målet är att skapa "ett tydligt och kontinuerligt stadsrum som kopplar, från Nacka i öster vidare mot Gullmarsplan och Södermalm", enligt stadsbyggnadskontoret.

Dessutom ingår en ny bro från Hammarbyhöjden in till Virkesvägen i Hammarby sjöstad.

Fler tvärkopplingar för gång och cykel planeras också över Hammarbyvägen genom att eventuellt öppna upp gränderna i kvarteren norr om vägen.

Stadsbyggnadsnämnden har nu gett klartecken att dra igång arbetet med detaljplanen som beräknas att komma ut på samråd i vår.

2023 är målet att sätta spaden i backen enligt stadens första prognos.

Det aktuella planområdet markerat i rött med angränsande plan för Hammarbyskogen i blått. Foto: Stockholms stad

Bygget av lyxiga kedjehus i Söderort står helt still

Nyheter Byggherrens nya besked Våren 2018 var tanken att sex lyxiga kedjehus skulle vara klara. Men bygget i Hammarbyhöjden står helt still.måndag 11/11 20:00

Här ska Stockholm leva upp även vintertid

Nyheter Pimpade julgranar och vintertorg – men vintergågatan stryks i år Staden rustar för fullt för att skapa mer liv på gator och torg även vintertid. Men någon vintergågata blir det inte i år.måndag 11/11 19:30