Står kvar. Det blir ingen flytt av förfallna Hovings Malmgård på Södermalm till förmån för bostadsbygge. Foto: Holger Ellgaard/Sophie Stigfur

Ny plan för förfallen 1700-talsgård på Södermalm

Följetongen om den anrika 1700-talskåken Hovings Malmgård på Södermalm fortsätter. Huset ska till slut nu rustas upp ordentligt av ansvarig ägare Einar Mattssons AB – som hoppas få bygga bostäder i trädgården intill.

  • Publicerad 10:36, 10 apr 2019

I fyra år har Hovings Malmgård vid Danvikstull, uppförd år 1770, ekat tom. Detta då huset, som använts för kursverksamhet och kontor sedan Einar Mattsson AB köpte tomten av staden år 2000, bedömdes vara i så risigt skick att det kunde innebära fara att vistas där.

De spruckna fasaderna och lösa delar som fallit ner från kåken har fått bland andra Stadsmuseet, grannar och Miljöpartiet att rikta skarp kritik mot byggbolaget – som man menar inte uppfyllt sina skyldigheter för att underhålla det K-märkta huset.

Här förfaller det anrika huset på Södermalm

Nu presenterar Einar Mattsson en ny plan för hela gården. Under året kommer man att påbörja en omfattande grundförstärkning som säkrar husets överlevnad över tid – samtidigt som man försöker få tillstånd att bygga bostäder omkring huset.

– Vi vill komplettera fastigheten med fler bostäder. Vi ser gärna att området utvecklas med  kopplingar hela vägen från vattnet vid Danvikstull till Hovings Malmgård med trevliga stråk som också leder vidare in mot Södermalm. Hela området har en stor potential att bli ett område man söker sig till, som exempelvis Skanstull, säger Ewelina Holm, Einar Mattssons AB.

Staden pressar byggjätte att rädda anrikt hus

En tidigare idé var att flytta hela Hovings Malmgård ner till kajen vid Norra Hammarbyhamnen, för att bygga bostäder där den tidigare låg. Idén har dock skrotats –eftersom utredning visade att huset skulle bli väldigt skadat om det flyttades.

Än så länge är byggherren, som är en av de nio byggherrar som ansvarar för det nya jättekvarteret Persikan intill, i stadiet där man "för samtal med staden med vad som är möjligt". För att få bygga bostäder i trädgården krävs ändring i detaljplanen och en markanvisning.

Staden bekräftar att det pågår en dialog med byggbolaget, men kan i nuläget inte ge något besked om huruvida det kan byggas bostäder på tomten eller inte.

Får inte förändras eller förfalla

Hovings Malmgård uppfördes 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving och är blåklassad, den högsta klassen som omfattar bebyggelse av "synnerligen högt kulturhistoriskt värde". Blåklassade fastigheter får inte förvanskas, förändras eller förfalla.

Einar Mattssons Byggnads AB köpte gården av Stockholm stad år 2000, parallellt med en markanvisning för bygget av det kommande kvarteret Persikan intill: med 1 160 bostäder, förskolor och en ny park. Nio byggherrar är inblandade i projektet.

Byggbolaget har fått skarp kritik från flera håll för att upprustningen dragit upp på tiden.

Hovings Malmgård ska öppnas upp för publik verksamhet igen. Någon säker tidsprognos finns dock inte: "Det är många år kvar tills det är möjligt.  Först måste vi förstärka grunden, sedan göra en varsam renovering inuti och sedan söka lokalhyresgäster som kan betala hyran i en nyrenoverad byggnad", säger Ewelina Holm, Einar Mattssons AB.