VILL SE FÖRÄNDRING. Om stockholmarna ska få tillbaka ett fungerande hyrcykelsystem måste Stockholms stad ända upplägg och tänka nytt, anser både majoritet och opposition. Foto: MP/Stocholm stad/Direktpress

Ny plan för hyrcyklar i Stockholm

Staden ser över nya möjligheter för att få ett lånecykelsystem på plats. Planen är att runda de stora reklamföretagen.

  • Publicerad 12:11, 29 jun 2020

Strax innan midsommar överklagade Stockholms stad förvaltningsrättens dom, som i slutet av maj beslutade att upphandlingen om ett lånecykelsystem ska göras om.

I flera år har nu staden försökt få till hyrcyklar. Men aldrig lyckats. Inte sedan 2018, då avtalet bröts med Clear Channel och deras City Bikes, har trafikkontoret lyckats gå i mål med en upphandling (läs mer i faktaruta).

Trots löftet: Det blir inga elcyklar

Enligt Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, är den främsta anledningen att de stora reklamföretagen, som vill åt det lukrativa jättekontraktet i 400-miljonersklassen, tar till alla möjliga medel för att stoppa sina konkurrenter.

– Om vi varje gång landar i att två reklambolag kallar in alla sina jurister och hittar små spetsfundigheter i anbuden måste vi fundera om vi kan göra på något annat sätt, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Det här får stöd av oppositionsborgarråd Jan Valeskog (S), som tidigare föreslagit att staden måste tänka i nya banor.

–  Vi kan inte fortsätta så här. Det har varit en soppa utan dess like. Staden får finansiera det här systemet själv. Vi kommer inte framåt på något annat sätt. Upphandlingen kommer då bli betydligt enklare, och då kommer den gå igenom, har Jan Valeskog tidigare sagt, som alltså vill att staden ska göra en ren upphandling av hyrcyklar, utan reklamintäkter.

Trött och uppgiven

Enligt Helldén har det inte pratats ett enda konkret ord om kvalitén på hojarna eller antalet elcyklar i upphandlingsprocesserna som överklagats. Det har bara varit diskussioner om hur specifika ordval ska tolkas. I vissa fall har det nästan gränsat till "ordvrängerier", där reklamföretagens jurister lagt ner stor möda på att hitta eventuella ord i upphandlingen som går att tolka på mer än ett sätt, enligt Helldén.

– När upphandlingssystemet inte provar någonting som har med hyrcyklar att göra blir man självklart trött och uppgiven. Det handlar bara om tolkningar i texten.

Stockholms stad överklagade innan midsommar den senaste domen från förvaltningsrätten. Ärendet har nu landat hos kammarrätten, som troligtvis meddelar besked under hösten.

Utreder andra cykelvägar

Under tiden har nu trafikkontoret fått i uppdrag att utreda om ett hyrcykelsystem kan komma på plats på ett annat sätt. En plan är att runda de stora reklamföretagen och istället finansiera hyrcyklarna med kommunala pengar.

– Trafikkontoret har i uppdrag att titta på olika varianter. Men klart är, så här kan vi verkligen inte fortsätta, säger Daniel Helldén.

Detta har hänt –  försök att hänga med om du kan

Sommar 2018: Stockholms stad avbryter det mångåriga samarbetet med reklamföretaget Clear Channel och deras ”City Bikes”.

Hösten 2018: City Bikes plockar ner sina stationer. I stället är tanken att konkurrenten JCDecaux ska ställa ut elhybridcyklar, året runt, i både inner- och ytterstad. Men den upphandlingen ogiltigförklaras.

Våren 2019: Staden samarbetar med elsparkcykelföretaget Voi, och presenterar ett gemensamt förslag som innebör att 7 500 elcyklar och 500 lådcyklar ska ställas ut och gå att hyra på Stockholms gator.

Sommar 2019: Stockholms cykelavtal med Voi överklagas av det spanska bolaget Marfina.

Hösten 2019: Förvaltningsrätten slår fast Vois anbud i upphandlingen var felaktigt.

Våren 2020: Marfina får anbudet i mars 2020 eftersom det var det enda alternativ som fanns kvar. Voi överklagar Marfinas anbud till förvaltningsrätten, som beslutar att upphandlingen måste göras om eftersom ”Marfinas anbud inte längre var giltigt när tilldelningsbeslutet fattades”.

Sommar 2020: Stockholm stad överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten - och börjar samtidigt utreda andra alternativ, utan stora reklamföretag, för att få ett hyrcykelsystem på plats.
 

Visa merVisa mindre