Söderhöjden. Ny handlingsplan för Söderhöjden får kritik av oppositionen. Oppositionsrådet Eva Ullberg (S) till vänster och Aphram Melki (C), ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet, till höger. Foto: Linda Gren/Mikael Andersson

Ny plan ska bryta segregationen på Söderhöjden

En handlingsplan för att lyfta Söderhöjden skulle ha klubbats i kommunfullmäktige i måndags. Istället skickas den nu tillbaka till kommunstyrelsen, då den rödgröna oppositionen vill att planen ska arbetas igenom ett varv till.

  • Publicerad 16:19, 21 feb 2020

I december 2018 fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för Söderhöjden, för att lyfta området som klassas som socioekonomiskt utsatt. Nu har en handlingsplan tagits fram.

I planen ingår bland annat att erbjuda välfärdsjobb för arbetslösa unga vuxna, utveckla ett riktat stöd till kvinnliga företagare och anordna kurser om entreprenörskap för olika målgrupper, som exempelvis unga, nyanlända och kvinnor.

I handlingsplanen ingår även att omklassificera fler områden på Söderhöjden som socialt utsatta. Detta för att minska att antalet asylsökande flyttar dit, eftersom de då kan förlora sin dagersättning.

– Det är en omfattande skrivning. Jag har inte sett ett så detaljerat arbete tidigare. Den lyfter hur vi ska nå de här målen, säger Aphram Melki (C), ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet.

Alliansen: Klassa fler områden som utsatta i Järfälla

"Har inga stora förhoppningar"

I måndags skulle den klubbas igenom i kommunfullmäktige. Så blev det inte. S, V och MP fick till en så kallad minoritetsåterremiss. Nu skickas handlingsplanen tillbaka till kommunstyrelsen för att hanteras igen.

– Jag har inga stora förhoppningar om några större justeringar. Men vi hoppas på det då vi tycker att den är väldigt tunn, säger oppositionsrådet Eva Ullberg (S).

Hon riktar framför allt kritik mot handlingsplanens arbetsmarknadsåtgärder.

– Minoritetsstyrets åtgärder kommer aldrig kunna möta de behov som finns i de här områdena. Den budget de har lagt parallellt med handlingsplanen är ju att de har dragit ner 12,5 miljoner på arbetsmarknadsåtgärder, till exempel. Att få folk i jobb och utbildning är grunden till att bryta segregation, säger Eva Ullberg.

Aphram Melki tycker att återremissen bara förhalar arbetet.

– Vi skjuter det bara på framtiden. Ser vi delar som behöver förbättras, så får vi återkomma och förbättra dem. Jag är öppen för förbättringar. Men att skjuta upp det tidsmässigt tycker jag inte är bra. Det är mer ett taktiskt drag, säger Aphram Melki.

Handlingsplanen i korthet:

✓ Erbjud välfärdsjobb för arbetslösa unga vuxna

✓ Anordna kurser i entreprenörskap för exempelvis unga, nyanlända och kvinnor

✓ Utveckla ett riktat stöd till kvinnliga företagare

✓ Arbeta uppsökande med riktade insatser för att säkerställa att alla ungdomar genomgår gymnasiestudier

✓ Järfällahus ska arbeta för att kunna erbjuda boende, jobb eller praktik på Söderhöjden, inom bolagets ramar

Stockholm Direkt