TESTAS. Staden ska testa att köra både byggnadsmassor och vanligt gods till sjöss istället för med lastbilar. Foto: Mostphotos/Andreas Enbuske

Ny plan ska få bort tunga lastbilar från centrala Stockholm

Pråmar istället för lastbilar och ”fjärsstyrda” transporter. Nu sjösätter staden flera nya projekt för att få bort mer tung trafik från gatorna.

  • Publicerad 16:42, 30 aug 2018

Det är under det ospexiga namnet ”Godstrafikplan” för de kommande fem åren som stadens nya satsningar finns med. En stor del handlar det om att minska på de tunga transporterna på gatorna, framförallt under de värsta timmarna på dygnet. Bland annat ska staden de kommande åren testa att både byggmassor och annat gods ska köras bort eller levereras via vattnet.

Bort med tunga lastbilar från stan – in med båtar och lastcyklar

– Till exempel när den nya tunnelbanan ska byggas så är det en hel del sprängsten som ska förflyttas. Förhoppningen är att en del av detta kan köras på båt. Alternativet idag är att det blir en herrans massa tunga lastbilstransporter och det är ett miljö-, klimat- och trafiksäkerhetsmässigt dåligt alternativ. Kan vi utveckla båtar eller pråmar så vi slipper alla dessa lastbilar, dieselavgaser eller känslan av att vara inträngd är det en win-win-situation, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Fjärrstyrning på gång

Faller försöken med båtarna väl ut är det inte omöjligt att det blir fler enligt honom. Dessutom ska staden fortsätta att till exempel testa tysta el-lastbils leveranser nattetid. Även projektet med en samlastningscentral dit varor körs för att sedan levereras till kunder via mindre el-lastbilar har blivit permanent. Projektet har drivits med bland andra Vasakronan i city men har även nu utökats till Gamla Stan och staden hoppas kunna hitta fler platser för samlastningscentraler.

Ska gå att styra fullt ut

Kommande år ska staden även fortsätta arbetet med attutveckla ”geofencing”, möjligheten att kunna ”fjärrstyra” när och hur varor ska levereras. Systemet kan också verka terrorförebyggande eftersom man ska kunna till exempel styra hastigheten på lastbilarna.

– Det skulle vara fantastiskt att få till, framförallt att kunna styra och övervaka den tunga trafiken. Både för att kunna optimera leveranserna och se till att de inte kan bryta mot trafikreglerna. Det kan också handla om att de slår om till att gå på el på tider när de annars inter får köra i stan. Då kan man styra det fullt ut också. Det kommer göra det lugnare, säger Daniel Helldén.

Den nya planen förväntas klubbas igenom på trafiknämndens möte i dag torsdag 30 augusti.