Undersöker. Signalisten ska undersöka vad som kan göras för att öka tryggheten för boende. Kommunikationschef Åsa Hart ser fram emot arbetet. Foto: Arkiv/ Signalisten

Ny plan ska göra Signalistens bostäder tryggare

Enligt en enkätundersökning upplever Signalistens hyresgäster otrygghet i exempelvis källare och trapphus. Därför ska det kommunala fastighetsbolaget nu ta fram en åtgärdsplan för att öka tryggheten i sina områden.

  • Publicerad 16:42, 30 jan 2020

Är det enklare åtgärder kommer vi att göra det under 2020

Vartannat år genomför det kommunala bostadsbolaget Signalisten en enkätundersökning bland sina hyresgäster, bland annat om hur de upplever tryggheten i sitt bostadsområde. Den senaste från 2018 visar bland annat att boende upplever otrygghet i källare och trapphus, samt att bättre belysning efterfrågas.

– Det är allvarligt med upplevd otrygghet och precis som i övriga samhället en viktig fråga att jobba med, säger Åsa Hart, kommunikationschef på Signalisten.

I veckan inleddes därför ett projekt med besiktningar av Signalistens alla områden och fastigheter. Arbetet görs tillsammans med företaget Svensk trygghetscertifiering och tanken är att det ska leda till ökad trygghet, såväl inomhus som utomhus. Totalt har 500 000 kronor avsatts till projektet.

– Vi ville ha en utomstående part och de har goda erfarenheter från liknande projekt, säger Åsa Hart.

Bjuder in boende

Signalisten kommer i samband med besiktningen även att lyssna till hyresgästerna röster, genom att en representant från borådsstyrelsen bjuds in till besiktningarna.

När arbetet är genomfört ska ett åtgärdsprogram tas fram, som gäller på både kort och lång sikt. Det kan handla om allt ifrån att göra källardörrar och portar säkrare till att fixa belysning och se över buskage och rabatter.

– Är det enklare åtgärder kommer vi att göra det under 2020. Är det större saker blir det något att ta med i nästa års budget, säger Åsa Hart.

Kommunalt bostadsbolag

Signalisten är Solna stads kommunala bostadsbolag. I deras bestånd finns i dag cirka 4 000 lägenheter och knappt 200 lokaler i fastigheter i Solna stad.

Bolaget hyr förutom vanliga hyresrätter även ut seniorboende, ungdomslägenheter, LSS-boende samt korttidskontrakt.

Områdena ligger ibland annat Huvudsta, Ritorp, Råsunda, Frösunda, Bergshamra och Hagalund.

Stockholm Direkt