Samverkan. Lisa Kinnari är stadsdelsdirektör i Bromma och berättar att flera arbetsgrupper har tillsatts för att öka tryggheten bland både äldre och unga. Förra året skedde flera ungdomsrån i Alvik. Foto: Mikael Andersson/Andreas Jennische

Ny plan ska öka tryggheten för Brommas äldre och unga

Arbetet med att göra Bromma till en tryggare plats fortsätter. Nu har olika arbetsgrupper tillsatts för att fokusera på olika utsatta grupper och områden i stadsdelen.

  • Publicerad 12:10, 6 mar 2020

Vi vill även hitta föreningar vi kan samverka med.

I veckan tecknade Bromma stadsdel en så kallad samverkansöverenskommelse med polisen och utbildningsförvaltningen. Tanken är att det ska ge möjlighet till utökat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det baseras på en lokal lägesbild över Bromma som stadsdelsförvaltningen och polisen har tagit fram gemensamt.

Utifrån detta har arbetsgrupper tillsatts som ska arbeta med en viss målgrupp. Ett fokusområde är att barn och vuxna inte utsätts för våld i nära relation, samt att äldre inte utsätts för brott.

En annan grupp arbetar med unga i risk för kriminalitet, som ska fokusera på förebyggande aktiviteter.

– Vi har tittat på trygghetsmätningar, statistik från socialtjänsten, polisen och utbildningsförvaltningen. Arbetsgrupperna kan bestå av personer från socialtjänsten, fältassistenter eller vår fritidsverksamhet, men vi vill även hitta föreningar vi kan samverka med, säger Lisa Kinnari, stadsdelsdirektör i Bromma.

Polisen kraftsamlar efter rånvågen mot unga i Alvik

I planeringsstadiet

Enligt henne är det inte bestämt ännu vilka mer konkreta åtgärder som planeras, men att det kan röra sig om att vara ute på skolor nå äldre via de olika aktivitetscenter som finns och i hemtjänsten.

– Vi kommer ha nästa styrgruppsmöte i slutet av april och uppdraget för arbetsgrupperna är till dess att de hunnit ta fram sätt hur vi ska mäta och vilka metoder och aktiviteter som ska användas, säger Lisa Kinnari.

En tredje arbetsgrupp ska fokusera på tryggheten vid olika fysiska platser i Bromma, bland annat Brommaplan, något vi skrivit om tidigare.

Förslaget: Så ska Brommaplan bli tryggare

Den nya samverkansöverenskommelsen är tänkt som en långsiktig process och ska följas upp en gång per år.