Drönare som levererar produkter och förarlösa fordon är två tänkbara inslag i stadsbilden år 2050, enligt Samhällsbarometern 2018. Foto: Projektengagemang & Spacescape

Ny rapport: Så är Stockholm år 2050

Självkörande bilar, fler grönområden och självförsörjande hem – det är tre heta trendspaningar för framtidens Stockholm, enligt den nyutkomna rapporten Samhällsbarometern 2018.

  • Publicerad 10:04, 24 mar 2018

Samhällsbarometern kartlägger varje år svenskarnas syn på framtidens städer och har i år fokuserat på Sverige år 2050. Rapporten, som tas fram på initiativ av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang, täcker in svenskarnas syn på sex områden: boende, trafik, samhälle, miljö, teknik och jobb.

– I Stockholm, där de urbana frågeställningarna dominerar, skulle jag vilja lyfta fram trafikfrågorna. Kommer vi se en radikal förändring av trafiken, till exempel med självkörande fordon, så kommer det dramatiskt förändra stockholmarnas liv, säger Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Den stora tilltron till teknik är utmärkande i rapporten, både på riksnivå och i Stockholm. Det beror på att svenskarna redan upplevt flera lyckade teknikrevolutioner som internet och mobiltelefoner, tror Alexander Ståhle.

Hela 92 procent av de tillfrågade i undersökningen tror att självkörande bilar kommer vara en del av våra liv år 2050. Och i Stockholm, störst andel i landet, är nästan sex av tio personer beredda att låta barnen åka ensamma i sådana fordon.

– Med självkörande bilar skulle vi få bort personalkostnaderna för exempelvis taxibilar och säkert halvera transportkostnaderna för godsleverans. Förarlösa fordon skapar stora ekonomiska vinster och är trots allt något vi kan föreställa oss, så jag tror det kommer vara en del av våra liv i framtiden, säger Alexander Ståhle.

Nyligen omkom en kvinna i Arizona, USA, efter att ha blivit påkörd av en självkörande Uber-taxi. Just säkerheten, både för dem som sitter i och för dem som rör sig runtomkring, är avgörande för att självkörande bilar ska etableras på allvar, menar Alexander Ståhle.

– Kommer bilarna vara så smarta att de kan röra sig bland folk? Det blir en nyckelfråga, säger han.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Utmärkande för Stockholm är också tron på att kollektivtrafiken även i framtiden kommer vara betydelsefull. Och fortsatta satsningar på kollektivtrafiken är viktig, enligt Alexander Ståhle.

– Utan kollektivtrafiken skulle det bli alldeles för mycket trängsel på gatorna. Ett exempel på tunnelbanans effektivitet är Manhattan, som skulle behöva ett 40-tal nya broar om tunnelbanan försvann och bara ersattes av självkörande bilar.

Självförsörjande hem med egen energiproduktion och odlingar tror stockholmarna blir vanligare 2050. De kommer även vilja se mer grönområden i staden.

– Förväntningar på och intresset för grönområden för också med sig krav att ha med det i samhällsplaneringen. Intresset för grönytor tror jag beror på att man inte tar det för givet som andra stadskvaliteter som kultur, säger Alexander Ståhle.

Så här tror stockholmarna om framtiden

Samhällsbarometern 2018 genomfördes av Kantar Sifo i februari 2018. Resultaten baseras på svar från totalt 3 000 svenska män och kvinnor mellan 18 och 74 år.

Här är några exempel på hur stockholmarna svarat (resultaten visar de kategorier som flest angett i respektive kategori).

Vad av följande tror du svenskarna kommer värdesätta mest att bo nära år 2050?

Allmänna kommunikationer, ex. tåg- och busstationer, flygplats: Stockholm, 61 % (Sverige, 53 %)

Natur och grönområden, ex. parker, skog: Stockholm, 60 % (Sverige, 54 %)

Sina arbetsplatser: Stockholm, 42 % (Sverige, 37 %)

Vilka av följande transportmedel tror du kommer vara vanligast i våra städer år 2050?

Tunnelbanetåg/spårvagnar: Stockholm, 60 % (Sverige, 49 %)

Bussar: Stockholm, 41 % (Sverige, 40 %)

Vad av följande vill du se mer av i framtidens städer?                           

Träd och grönska: Stockholm, 69 % (Sverige, 69 %)

Gågator och barnvänliga gångstråk: Stockholm, 51 % (Sverige, 49 %)

Trafiktunnlar under marken: Stockholm, 47 % (Sverige 35 %)

Hur tror du att vi kommer få produkter levererade till våra hem år 2050?

Via paketskåp på centrala platser: Stockholm, 40 % (Sverige 34 %)

Via självkörande poddar: Stockholm, 38 % (Sverige 37 %)

Vad av följande tror du att vi kommer att göra för att leva mer miljövänligt år 2050?

Byta ut bilar mot elbilar: Stockholm, 67 % (Sverige 63 %)

Konsumera mindre plast: Stockholm, 62 % (Sverige 59 %)

Åka kollektivt: Stockholm, 59 % (Sverige 51 %)        

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.