Elevhälsan är ett område där brister har upptäckts på Grindtorpsskolan. Foto: Claudio Britos

Ny rektor på Grindtorpsskolan efter kritiken

En handlingsplan har satts in för att åtgärda de brister Skolinspektionen uppmärksammat på Grindtorpsskolan. Men skolan brister fortfarande på flera punkter och en ny rektor har nu tillsatts.

  • Publicerad 14:56, 16 okt 2019

I våras var Skolinspektionen på besök i Grindtorpsskolan. De konstaterade då att tryggheten och studieron var så dålig att Botkyrka kommun måste behöva betala en miljon i vite om problemen inte var åtgärdade senast 30 november.

Skolan har en handlingsplan för att komma tillrätta med problemen, men enligt den grundskoleutvärderare som kommunen har tillsatt och som ska fungera som kommunens egen skolinspektion, finns det fortfarande stora brister. Nu görs en rockad i skolledningen.

– Vi har tagit beslut om rektorsbyte, något som skolan informerades om igår och som vårdnadshavare får information om idag. Istället för Mats Jonsson så kommer från och med idag Mats Olsson vara rektor, säger grundskolechefen Kenny Fredholm i ett mejl till BotkyrkaDirekt.

Mats Olsson har varit på skolan sedan i augusti som en slags rådgivare och tar nu över ledningen fram till sommaren 2020. En ny rektor ska rekryteras och tillträda i slutet av vårterminen.

Brister i elevhälsan

Dessutom har en av de biträdande rektorerna på skolan klivit in för att stötta i elevhälsoarbetet, där det enligt utvärderingen finns stora brister.

När nyheten kom i våras att Skolinspektionen underkänt Grindtorpsskolan kallade Albys föräldraförening till möte med politiker, tjänstemän och skolledning. Nästa vecka bjuder de in till ytterligare ett möte, denna gång med för att diskutera hur arbetet framskrider. 

Att sätta in åtgärder är en sak, att se till att de nya reglerna och strukturerna verkligen fungerar är en annan, menar Åsa Eklund som är förälder till två barn på skolan och aktiv i föreningen.

– Det är det vi ska prata om på mötet. Vi föräldrar vill hålla oss à jour om hur det går och visa att vi finns där. Jag tror att det är jätteviktigt med föräldraengagemang, att man som lärare och skolledning känner att vi tycker deras jobb är viktigt.

"Mycket positiva saker"

Att Grindtorpsskolan skulle gå samma öde till mötes som Storvretskolan är en tanke som skrämmer, men Åsa Eklund hoppas och tror inte att det kommer ske. Mycket är nämligen bra på skolan.

– Till exempel är det väldigt fint och närmast obefintligt med klotter. Detta, att elever inte förstör i sin egen direkta omgivning, känns som ett positivt tecken av många, säger hon och fortsätter: 

– Det finns uppenbart allvarliga problem och de får man inte blunda för. Men det sker mycket positiva saker också och människor har en vilja att förändra. Det är viktigt att vi kommer ihåg det, för det är därifrån man får energin att förändra det som inte är bra.

Skolstök i Botkyrka ger miljonböter