Socialborgarråd. I kommande budget för Stockholms stad kommer det sociala arbetet med barn och unga få mer pengar. Foto: Johannes Liljeson / Claudio Britos

Ny satsning ska lyfta Stockholms utsatta unga

Fler personer ska jobba med att hjälpa unga på glid i Stockholm framöver. I budgeten för 2019 utlovar det grönblåa styret en miljonsatsning på utsatta barn och ungdomar.

  • Publicerad 08:30, 11 nov 2018

Nu börjar stadens budget för 2019 falla på plats.

Ett område som får tillskott är individ- och familjeomsorgen som får 100 miljoner kronor mer nästa år, varav majoriteten av pengarna ska gå till arbetet med de barn och ungdomar som riskerar att hamna utanför samhället.

– Tidigare har socialtjänsten jobbat mycket med familj och fritid. Nu ger vi dem uppdraget att fokusera på insatser riktade mot unga i riskzon, för att stabilisera deras skolgång, säger nya socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Socialborgarrådet vill införa är ett forum på skolor där en rektor, en från socialtjänsten och en polis träffas kontinuerligt för att diskutera situationen i skolan och närområdet och besluta om konkreta åtgärder som varje part förbinder sig till.

–  De här pengarna skulle kunna användas för att socialtjänsten ska kunna ha
en representant med på de här mötena men också för att underlätta att fatta beslut, säger Jan Jönsson (L).

Hur då?

– Det blir ju lättare om man har fler resurser. Det kan betyda fler socialsekreterare eller behandlingspersonal som familjebehandlare, kuratorer, behandlingsassistenter, elevassistenter, socialpedagoger.

Jan Jönsson (L) kan inte säga hur många nya tjänster det rör sig om, eftersom behovet ser olika ut i olika stadsdelar.

– Några prioriterar kanske socialsekreterare och andra placeringar på boenden. Vi har
ju stadsdelar just för att de ska kunna göra de här avvägningarna själva, säger han.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Pengarna ska även gå till att införa samtal inom 48 timmar med unga som begått sitt första brott, möjlighet till tidigare boendeplaceringar och öppenvårdsinsatser, fler socialsekreterare på barn- och ungdomsverksamheten samt underlätta för personer genom att till exempel minska antalet ärenden per person.

– Vi vet att det är svårt att rekrytera socialsekreterare till barn- och ungdomssidan. Och det beror mycket på hög arbetsbelastning, säger Jan Jönsson (L).

De stadsdelar som är extra utsatta för kriminalitet, våld, drogmissbruk och utanförskap kommer att prioriteras i första hand, berättar liberalen. Till dessa hör Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Skärholmen, Älvsjö och Hässelby-Vällingby.

Långsiktiga mål med satsningen

Tidigare upptäcka unga på väg in i ett beteende som kommer skada deras framtid.

Bromsa inflödet av unga i brottslighet.

Lyckad skolgång.

Att färre faller utanför samhället.