Samarbete. Trygghetsgruppen på Sergels torg från vänster Annika Lindahl, gruppchef för områdespolisen, Göran Hägglund, Framtid Stockholm, Linnea Johansson och Ella Mattsson från ungdomsjouren, Fredrik Wallén, kommunpolis, och Maria Stigle, Norrmalms stadsdelsförvaltning. Foto: Maja Brand

Ny satsning ska stoppa droghandeln på Plattan

Nu är alla samlade under ett och samma tak – mitt i händelsernas centrum.

  • Publicerad 11:44, 20 jul 2018

Precis intill "Stockholmsrummet" på Kulturhuset har City i samverkans, stadens och polisens nya trygghetskontor flyttat in. Här möts polisen, ordningsvakter, socialtjänst med flera för att tillsammans sköta om Sergels torg "som om det vore deras egna vardagsrum".

– Samarbete och kontinuitet är otroligt viktigt för att bli av med den "öppna drogscen" som Sergels torg är och har varit nästan sedan det byggdes, säger Fredrik Wallén, kommunpolis och fortsätter:

– Bland annat har det en geografisk förklaring: det är en av Sveriges huvudstads mest centrala platser. Dessutom är det få som bor här.

I drygt två veckor har kontoret varit öppet och fram till den sista augusti har man lokalen. Maria Stigle är trygghets- och säkerhetssamordnare på Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Högkvarteret. Trygghetskontoret ligger i Kulturhusets botten alldeles intill Sverigerummet nere på Plattan. Foto: Maja Brand

– Vi har en gemensam lägesbild och åtgärdsplan med polisen där Klarakvarteren är ett högt prioriterat område. Nu växlar vi upp för att minska brottsligheten och göra Sergels torg till en tryggare plats, säger Maria Stigle.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tillsammans med bland andra ungdomsjouren, vars arbete går ut på att hitta och identifiera unga i riskzon samt länka dem till rätt hjälp, och City i samverkan håller de numera till i en del av Kulturhuset som senare ska renoveras.

– Ambitionen är att alla aktörer som vi samverkar med ska ha tillgång till lokalen hela tiden, säger Maria Stigle.

Den fysiska platsen, att man faktiskt håller till vid "Plattan" tror alla har betydelse.

– Vi är "on the spot" och kan dra oss undan för att prata med samarbetspartners när vi behöver, fördela arbetsuppgifter och få en gemensam uppdaterad lägesbild, säger Fredrik Wallén, kommunpolis.

Han och de andra aktörerna ser positivt på samarbetet och hoppas på att hitta en ny lokal i närheten när de måste lämna den befintliga på grund av Kulturhusets renovering.

– Jag har jobbat som polis här i femton år och så här förspänt har jag inte upplevt att det har varit tidigare. Det finns väldigt bra förutsättningar för att skapa en tryggare plats och det är symboliskt viktigt att den nya lokalen finns just här, säger Annika Lindahl, gruppchef för områdespoliserna i Stockholm.