Insatser. Tallbohovskolan, Nyberg och Aspnäs ingår i Skolverkets satsning för att förbättra elevernas kunskapsresultat. Foto: Linda Gren

Ny satsning ska vända resultaten på tre Järfällaskolor

För att fler elever ska nå kunskapskraven på Söderhöjdens skolor och Aspnässkolan, ingår de i ett nytt projekt. Bland annat ska personalen coachas av anställda från Mittuniversitetet.

  • Publicerad 16:27, 18 feb 2019

Under året kommer lärare på Aspnässkolan, Tallbohov och Nyberg att få coachning för att förbättra undervisningens kvalitet och likvärdighet. Målet? Att fler elever ska nå bättre resultat.

Skolorna ingår nämligen i ett projekt som drivs av Skolverket och heter Samverkan för bästa skola. I satsningen ingår skolor med låga kunskapsresultat som själva har svårt att förbättra dem. Även barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla ska få stöd för att kunna jobba ihop med skolorna.

Det är Mittuniversitetet som står för kompetensutvecklingen och projektet pågår fram till 2020, då resultaten ska utvärderas.

"Bristande likvärdighet"

Det hela drog igång under 2018, då genom analyser för att få fram vilka problem som finns på skolorna och vad som krävs för att eleverna ska nå bättre resultat. Insatserna på skolorna kommer att anpassas efter behoven.

– På Aspnässkolan har man till exempel identifierat att eleverna inte når sin fulla potential på grund av bristande likvärdighet. Det beror på att lärare jobbar på olika sätt så att eleverna får olika förutsättningar, säger Anneli Jeppsson, verksamhetschef för skola på barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla.

Stockholm Direkt