Ny småbåtshamn och krog kan stoppas

Det utdragna arbetet med utveckla Norr Mälarstrand med bland annat en ny krog och gästhamn ogillas av länsstyrelsen. Nu hotar de att stoppa planerna helt om staden inte gör om.

  • Publicerad 19:30, 5 dec 2019

De segdragna planerna för kajområdet vid Norr Mälarstrand, med bland annat ny småbåtshamn och krog, startade redan 2012 men fick nytt liv i våras när staden presenterande ytterligare en uppdaterad skiss och ärendet togs upp till granskning.

Norr Mälarstrand får ny krog och gästhamn

Då hade kritiken från utsiktsdiskussionerna under samrådet anpassats och staden hoppades på att en detaljplan skulle kunna klubbas innan årsskiftet.

Men nu ser projektet ut att försenas igen efter att länsstyrelsen i ett granskningsärende pekat på en rad saker som man inte gillar med stadens förslag till detaljplan.

I ärendet pekar man bland annat på att staden inte har genomfört en tillräcklig riskanalys vad gäller byggandet av en ny sjömack, samt att staden inte varit tillräckligt tydliga kring hur de vill upphäva strandskyddet.

Om inte staden ändrar sig hotar länsstyrelsen att riva upp den nya planen.

– Det är inget konstigt egentligen. Länsstyrelsen hotar ganska ofta med överprövning, men vi håller en dialog med dem och vi kommer att arbeta vidare med planen. Vi kommer först och främst att se över riskanalysen och se vad vi behöver komplettera, säger Karin Norlander, enhetschef på planavdelningen vid stadsbyggnadskontoret.

Och strandskyddet?

– Länsstyrelsen och Stockholms stad har haft långa diskussioner om man ska häva strandskyddet på allmän plats, där länsstyrelsen tycker att man kan hantera ärendet genom dispens. Vi kommer säkert gå på deras linje, men det är något som behövs diskuteras vidare.

Hur mycket det här kommer försena projektet är oklart.

– Det här behöver inte ta jättelångt tid, men vissa frågor behöver utredas och det är något som vi sätter igång med omgående. Men jag kan inte svara på exakt hur långt tid det här kommer att ta, det beror på hur dialogen med länsstyrelsen går, säger Karin Norlander.

Det nya hamnkontoret med restaurang ska vara indragen från kajkanten så att den inte försämrar för utsikten eller framkomligheten på kajen enligt staden. Foto: Andreas Martin-Löf Arkitekter)