Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) gillar vad han ser. Eftersom el-trailern är klassad som en EPA-traktor skulle han få provköra. Foto: Andreas Jennische

Ny smart "EPA-traktor" minskar buller och utsläpp i City

Efter flera års snack är en ny samlastningscentral nu igång i City som minskar antalet smutsiga lastbilstransporter och trängsel. Samarbetet är strikt kommersiellt och beskrivs av inblandade parter som en ren win-win.

  • Publicerad 09:55, 14 mar 2017

Samarbetet invigdes på tisdagsmorgonen på en pressträff i Kulturhuset Stadsteatern.

Det är bolagen Ragn-Sells, Bring och Vasakronan som tillsammans med Stockholms stad gått ihop för att minska antalet lastbilar och utsläppen i City genom att skapa en samlastningscentral i Zenit-garaget på Klara Norra Kyrkogata.

Nytt tänk ska minska lastbilsträngsel

Det hela fungerar så här:

Brings leveranser till city körs till samlastningscentralen där de lastas på Ragn-Sells el-trailer. På sin leveransrunda tar el-trailern med sig återvinningsmaterial och avfall tillbaka till lastcentralen för att sedan köra ut det ur stan med större fordon som aldrig behöver köra in i City.

Kan växa

Alla inblandade parter beskriver samarbetet som en ren win win.

– Vi vill att det här ska kopieras och fungera även i andra städer och utomlands, säger Martin Sandgärde, chef på för handel på Vasakronan som stått för lokalen.

El-trailern kan ta åtta pallar och går helt på el. Den är klassad i likhet med en EPA-traktor och får köra i max 30 kilometer i timmen.

– Än så länge kör vi i Citykärnan. Men vi har möjlighet att skala upp det till övriga innerstan. Det som behövs är nya samlastningscentraler och fordon, säger Erik Wastesson, chef för servicetjänster på Ragn-Sells.

Nu ska stombusslinje 4 bli snabbare

Samtliga Brings leveranser i City kommer hädanefter att levereras till slutkund med det nya el-fordonet.

– Det här kommer att ersätta två fordon för oss som kör hela dagen i City, säger Tobias Åbonde, chef på Bring.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) beskriver det nya samarbetet som ett föredöme och hoppas att det ska kunna växa till nya delar av stan och inkludera fler transportörer.

-- Vi från stadens sida har varit katalysator i det här och har kunnat binda ihop aktörerna. Det är en framgång. När samarbetet står på egna ben ökar det chanserna att det består, säger han.

En utsläppsfri bil som kör ut varor på ett optimerat sätt och som sedan plockar med sig kartong och annat tillbaka är en stor vinning vad gäller både buller, utsläpp och trängsel.

– Kan vi utöka det här så kan vi minska transporterna i stan rejält, säger han.

Initierades under förra mandatperioden

Det var under Ulla Hamiltons (M) och den förra majoritetens arbete med framkomlighetsstratgein som en vision om fler smarta samlastningscentraler först kom på tapeten. Först nu har det blivit verklighet i centrala Stockholm.