Norra torget i det som ska bli kvarteret Persikan på östra Södermalm. En plats av flera där Stockholm ska bygga allmännyttiga hyresrätter kommande år. Foto: Sweco

Ny stadsdel ska byggas på Södermalm – beslutet fattat

Sju nya bostadskvarter med totalt 1250 lägenheter ska byggas på östra Södermalm, beslutade ett enigt kommunfullmäktige på måndagskvällen.

  • Publicerad 18:57, 6 mar 2017

De nästan 20 år gamla planerna på att göra om gamla bussdepån Söderhallen vid Danvikstull till en ny stadsdel ska bli verklighet.

Beslut ikväll: Ny stadsdel på Södermalm

Det är 1 250 nya lägenheter varav hälften hyresrätter som ska byggas på platsen.

I planerna ingår också två förskolor med totalt 10 avdelningar, en livsmedelsbutik, en ny park och annan service i kvarterens bottenvåningar.

Här ska Stockholm bygga flera hundra nya hyresrätter

Beslutet att godkänna detaljplanen fattades av ett enigt kommunfullmäktige. Liberalerna hyste dock viss oro för att skolplatserna inte ska räcka till när ett stort antal barn flyttar in.

Enligt skolborgarrådet Olle Burell (S) ska staden dock klara tillströmningen. Bland annat genom utbyggnaden av Tullgårdsskolan.

Här hittar du "hemlösa" Spårvägsmuseet när det lämnar Söder

– Ett roligt och bra ärende med en vacker utformning. Det möjliggör nya strömmar och sätt att röra sig i staden, sa stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) i kommunfullmäktige.

Byggstart är planerad till 2019,

Två idéskisser på nya stadsdelen i kvarteret Persikan. Foto: Wallfast/KjellanderSjöberg

Foto: Veidekke/Engstrand&Speek

Planen har justerats

De viktigaste förändringarna som skett efter den senaste granskningen är att Bondegatan nu ansluter till Tegelviksgatan på samma marknivå, att ”flyglarna” i kvarter 6 och 7 mot södra delen av parken har utgått samt att bebyggelsefrontens volym och uttryck mot norr har bearbetats.

Översiktsskiss som visar hur de sju bostadskvarteren ska placeras mellan Bondegatan i norr och Nackagatan i söder. Foto: Stockholms stad

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.