Fakta. Stiftelsen The global village, som med Ahmed Abdirahman i spetsen grundat Järvaveckan, släppte två rapporter om Sveriges utsatta områden under Järvaveckan. Foto: Mikael Andersson

Ny statistik ska förbättra dialogen om utsatta områden

Det pratas för mycket om människorna som bor i utsatta områden och för lite med dem, tycker Järvaveckans arrangör, stiftelsen The global village. Därför lät de göra två undersökningar som de menar kan ta samtalet vidare.

  • Publicerad 16:34, 18 jun 2019

Järvaveckans arrangör, stiftelsen The global village, släppte två rapporter under veckan. Den ena är gjord av analysföretaget Novus och gjordes i år för tredje gången.

Här undersöks hur boende i de 61 områden i Sverige, som polisen klassar som utsatta, ser på en mängd frågor, till exempel hur man ser på sitt område och sina möjligheter till jobb.

– Vi kan aldrig representera exakt alla i en panel. Men att sammanställa 2000 röster ger en idé av hur människorna som bor i de här områdena tänker och känner, säger Ahmed Abdirahman.

Han tycker det är problematiskt att det alltid är kriminalitet som diskuteras när det handlar om utsatta områden.

– Det är viktigt, men inte den enda frågan. Novusundersökningen visar till exempel att fler i utsatta områden inte har hemförsäkring och inget regelbundet sparande. Det saknas kunskap, säger Ahmed Abdirahman.

Kan tänka sig flytta för jobb

I rapporten framkommer också att 76 procent av de svarande kan tänka sig flytta till en annan kommun för att få ett jobb.

– Det är inte lata bidragstagare som bor i de här områdena, folk är villiga och engagerade. Nu är det vårt ansvar att lyfta det här till politiker och myndigheter, säger han.

Enligt undersökningen ser boende i utsatta områden betydligt mer positivt på utvecklingen i sitt område de senaste fem åren, jämfört med allmänheten i stort.

– Ja, vi är ju optimister! Vi är förändringsbenägna, många av oss har flytt över land och hav och har en tro på att det kan bli bättre, säger Ahmed Abrirahman.

The global village har även låtit SCB ta fram statistik om arbetsliv, utbildnings​nivåer, boendesituation och privatekonomi i de utsatta områdena, en rapport de kallar Fakta för förändring.

– Vi har gjort de här undersökningarna för att vi vill ha fakta på bordet som inte går att bestrida, så att vi vet var vi ska börja när vi diskuterar lösningar, säger Ahmed Abdirahman.

Länkar till båda rapporterna finns HÄR.

Några slutsatser från undersökningen

Tudelad bild av områdena - å ena sidan ökad kriminalistet och svårare att få bostad, å andra sidan fler som anser att utvecklingen går åt rätt håll.

Förtroendet för polisen har sjunkit något sedan i fjol. Förtroendet för media är högre i de utsatta områdena än i samhället i stort, mest på grund av att det sjunkit hos allmänheten.

Jobb - många upplever att det är svårt att få jobb. Svenska språket ses som det viktigaste för bättre integration.

Inkomster - de lägre lönerna syns bland annat genom att färre sparar pengar och/eller har en hemförsäkring här än hos allmänheten i stort.

Miljön - hamnar på andra plats som den viktigaste politiska frågan för Sverige. Bland kvinnorna ligger den på första plats.

Källa: Perspektiv 2019 - 2000 svar från Sveriges utsatta områden

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt