Fler protesterar. 172 medarbetare från 40 bibliotek har skrivit ett brev till ledamöterna i kommunfullmäktige och protesterar mot nedskärningarna på Stadsbiblioteket. Foto: Mimmi Epstein

Ny stor protest mot sparkrav på biblioteken

Nu sluter fler upp bakom protesterna mot nedskärningarna på Stockholms stadsbibliotek. Ett brev undertecknat av 172 medarbetare vid 40 bibliotek i Stockholm har lämnats till kommunfullmäktiges medlemmar inför deras möte på måndag.

  • Publicerad 16:25, 5 apr 2019

Som StockholmDirekt har skrivit tidigare fick politikerna i kulturnämnden ett brev undertecknat av 85 anställda vid huvudbiblioteket på Odenplan där man uppmanade dem att ge biblioteken tillräckligt med pengar för att kunna "utvecklas i stället för att avvecklas".

Bakgrunden är de 49 miljoner som ska sparas in i den grönblå kulturbudgeten och som bland annat har lett till att 40 tjänster försvinner från Stockholms stadsbibliotek

Stadsbibliotekets personal i stor brev-protest

Nu backas de av sina kolleger på fler bibliotek i Stockholm. I ett brev till kommunfullmäktiges ledamöter, undertecknat av 172 medarbetare från 40 olika bibliotek står det bland annat följande:

"I år försvinner 40 heltidstjänster från folkbiblioteken i Stockholm. Det handlar om bibliotekspersonal som arbetar på golvet och dagligen möter besökarna. Det är cirka en tiondel av den totala personalstyrkan. Samtidigt ska vi hålla lika många bibliotek öppna lika många timmar som tidigare. Hur detta ska leda till "ökad kvalitet för stockholmarna" har vi svårt att se. Tvärtom har stockholmarna redan kunnat märka skillnader i kvaliteten i och med att flera program ställts in. Detta när ännu bara en bråkdel av de 40 tjänsterna har försvunnit. Fraser som att effektiviseringarna ska leda till bättre resultat och högre kvalitet än i dagsläget gör också att vi upplever att styrande politiker inte ser vad vi gör och nedvärderar vår yrkeskår."

Stadsbiblioteket kapar 40 tjänster – (S) rasar

Vidare skriver man att man i höst kommer att ge upp den tidigare ambitionen att nå ut till alla årskurs fyror och att nästa vår kommer inte förstaklassarna att få någon inbjudan att besöka sitt lokala bibliotek.

"Hjälp oss att bevara biblioteken, inte bara som fysiska artefakter utan som en levande verksamhet!" avslutas brevet.