HEMLÖSHET. Socialstyrelsen har en bred definition av hemlöshet, från den som sover utomhus på en parkbänk till den som fått träningslägenhet genom kommunen. Foto: Jacob Hellgren/Direktpress

Ny strategi ska hjälpa hemlösa

Under våren har socialkontoret arbetat fram en hemlöshetsstrategi för Upplands Väsby kommun. Tillsammans med lagens krav är den att likställa med tak-över-huvudet-garanti. Men: – Man har fortfarande ett eget ansvar, säger social- och äldrenämndens ordförande Ann-Christin Martens (S).

  • Publicerad 07:15, 30 jun 2018

I höstas uppmärksammade vi situationen för några av ex-missbrukarna vid kommunens stödboende 96:an, som skulle skrivas ut men inte kunde få tag på bostad. Sedan dess har kommunen arbetat fram en hemlöshetsstrategi.

– Den sammanfattar vad kommunen gör för de hemlösa i nuläget, pekar ut särskilt utsatta grupper och sätter mål för vad vi vill uppnå för de olika grupperna. Det blir ett bra stöd för tjänstemännen att vi politiker pekar ut att exempelvis personer som är i akut hemlöshet ska erbjudas härbärge, säger Ann-Christin Martens (S).

Strategin är ett slags grundplåt att jobba vidare från.

– Under den senaste nämndmötet kom det fram väldigt många idéer, nu är det jätteviktigt att vi kommer igång med "hands-on", riktiga projekt för hur vi ska hjälpa de här grupperna. Under hösten ska vi sätta oss ned och ta fram handlingsplaner för varje grupp.

Hemlösa med minderåriga barn är en särskilt behjärtansvärd målgrupp att hjälpa. Ann-Christin Martens sätter den främst.

– Barn med en eller två föräldrar som är hemlösa, betraktar vi som bostadslösa. Barn ska aldrig vara utan ett hem, säger hon.

Andra grupper som särskilt pekas ut är våldsutsatta kvinnor, psykiskt sjuka, äldre, unga vuxna som av olika skäl inte kan bo hemma – och missbrukare. Både aktiva och före detta missbrukare.

– De får hjälp med budget- och skuldrådgivning och lägenhetssökande i dag, men vi måste stärka stödet ännu mer. Bostadsmarknaden är en djungel. Jag är gärna med och tittar på olika kreativa idéer för dem, någon mellanboendeform efter 96:an, att de får dela lägenhet, kanske bo lite spartanskt i början.

Kommunen har sociala kontrakt, men de fördelas till dem med störst behov och sämst möjlighet att själva kunna skaffa boende. Ökas andelen sociala kontrakt blir det färre kontrakt för "vanliga" sökande i bostadskön.

– Man har fortfarande ett eget ansvar. Man måste verkligen försöka ta stegen själv, säger Ann-Christin Martens.

Att fördela ut evakueringslägenheter är inte ett alternativ, säger hon.

– De ligger utanför de sociala kontrakten, de är tillfälliga bostäder där vi skjutit upp rivningsbesluten. Vi är enligt lag skyldiga att ta hand om de flyktingar som kommunen tilldelats, och evakueringslägenheterna blev en bra lösning för dem. Då behövde vi inte ta från Väsbyhems bostadskö och knappt från de sociala kontrakten.

Hemlöshetsstrategin är, i kombination med lagstiftningens krav, att likställa med det som kan benämnas tak-över-huvudet-garanti. En person med helt uttömda möjligheter ska beviljas akutboende, står det.

– Sociallagstiftningen är tydlig: man ska inte behöva sova på en parkbänk och frysa. Samtidigt är kommunen inte skyldig att hitta en bostad åt en enskild person. Det var därför vi ville peka ut vissa grupper som har det svårt att få sina basala behov tillfredsställda. Det är här vi måste börja, säger Ann-Christin Martens.

MER Hemlöshet i Väsby

I Socialstyrelsens nationella kartläggning 2017 räknades 136 av kommunens 44 000 invånare som hemlösa enligt följande:

13 akut hemlösa. Hänvisade till jourboende, skyddat boende, att sova utomhus eller sova i offentliga utrymmen.

21 vistas på institution eller stödboende och saknar ordnat boende efter utskrivning.

87 har en långsiktig boendelösning ordnad av kommunen, såsom träningslägenheter eller socialt kontrakt.

14 har eget ordnat kortsiktigt boende hos vänner, bekanta, familj eller släktingar.

Källa: Socialstyrelsen

Visa merVisa mindre

MER Motioner om hemlöshet

I december 2017 lämnade Robert Pettersson (-) in en motion om "tak-över-huvudet"-garanti för kommunens medborgare. Social- och äldrenämnden svarar att den nya hemlöshetsstrategin är att likställa med en sådan.

I januari 2018 lämnade Ann-Christin L Frickner (C) in en motion om sociala och trygghetsskapande insatser för personer med behov. Exempelvis tillgång till de evakueringsbostäder och bostadssociala kontrakt som idag riktas till nyanlända, utökning av stödboendet 96:an, utredning av behovet av fler utslussningsplatser och utredning av möjligheten att abonnera på fasta härbärgesplatser i andra kommuner. Social- och äldrenämnden svarar att den nya hemlöshetsstrategin berör och bemöter flera av förslagen.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt