Tillåts. Inom några veckor flyttas parkeringsförbudet här på Högdalavägen bak 35 meter och personbilar får börja parkera i tre timmar längs vägen. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Ny utflyktsparkering vid skog i Okvista

Nu ska det bli lättare att ta sig till naturområdet runt Högdalatippen. Parkeringsförbudet på delar av Högdalavägen hävs och tre timmars parkering börjar gälla för personbilar.

  • Publicerad 16:30, 14 nov 2019

Sedan en fastighetsägare satt upp en bom på sin mark mellan Högadalavägen och Högadalaskogen, strax söder om Okvista, har flera lämnat klagomål till kommunen. Platsen där de brukade ställa bilen för att ge sig ut i skogen går inte längre att köra in på, på grund av bommen.

Samtidigt är det parkeringsförbud på den kommunägda delen av Högdalavägen. Tidigare var det tillåtet att parkera i 24 timmar här, men eftersom det ledde till att långtradare och lastbilar utnyttjade vägen till långtidsparkering införde kommunen parkeringsförbud på vägen år 2012.

Tre timmars parkering

För att öka tillgängligheten till naturområdet runt Högdalatippen har Vallentuna kommun nu beslutat att häva parkeringsförbudet närmast skogen. Detta klubbades i teknik- och fastighetsutskottet den 23 oktober.

Man kommer nu tillåta personbilar att parkera längs den sista, 35 meter långa, sträckan av vägen, i anslutning till naturområdet. Parkering tillåts i tre timmar med p-skiva.

– Det är för att folk ska kunna gå ut i skogen och ha tillgång till naturen där. De nya skyltarna kommer upp om några veckor, säger Johan Carselind, gatu- och parkchef i Vallentuna.

Det är först när skyltarna kommit upp som man får börja stå där med bilen, enligt Johan Carselind.

Anledningen till att man bara tillåter korttidsparkering för personbilar på en liten del av vägen är för att man vill fortsätta undvika problemet med långtradare som långtidsparkerar, enligt kommunens tjänsteskrivelse.

Hinder. Bommen som fastighetsägaren satt upp på sin del av Högdalavägen försvårar för folk att ta sig till Högdalaskogen och Högdalatippen. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Stockholm Direkt