Byggstart. Här kommer i framtiden den nya vägen gå vid Skavlöten, som ska gå ut mot Arningevägen. Foto: Fredrik Blom

Ny väg genom friluftsområdet Skavlöten

Nu i november börjar arbetet med att bygga en ny bilväg genom Skavlötens friluftsområde. Vägen ska minska trafiken på Löttingelundsvägen och skapa bättre förbindelser.

  • Publicerad 16:34, 20 nov 2019

En ny väg, som ska leda ner till Skavlöten motionsgård i Täby, är på gång att byggas.

I dagsläget går all trafik på den smala vägen från Löttingelundsvägen.

– Det viktiga är att det kommer att öka tillgängligheten till motionsgården. Nuvarande infart vid korsningen Löttingelundsvägen och Skavlötsvägen är inte säker, säger Anna Malmlund, projektchef för projekt Arninge, som omfattar nya området Arninge-Ullna.

Kommer kosta 17 miljoner

Planen är att den nya vägen ska gå från rondellen vid Arningevägen/Leverantörsvägen, genom Skavlöten, och ner till motionsgården vid Rönningesjön.

Rondellen är redan förberedd för att ha en till avstickare och vägen kommer göra det lättare för räddningstjänsten att ta sig fram.

Projektet har en budget på 17 miljoner kronor och den nya infarten förväntas vara klar sommaren 2020.

Skavlöten är kommunens största friluftsområde med bland annat bad och promenadstråk.

2002 blev området ett naturreservat, men när det gjordes om så sparade man platsen där vägen ska gå.

– Vägens sträckning ligger inom det område i reservatet som är utpekat som plats för vägområde, säger Anna Malmlund.

Kommunen kommer dock behöva fälla en del träd för att bilvägen ska få plats. Men enligt Anna Malmlund kommer man arbeta mycket med att bevara miljön i området.

Gamla vägen blir cykelväg

Ett exempel är att de kommer att vara noggranna med att inte ta ner mer träd än vad som är nödvändigt och jobba på ett sätt som inte stör djur och växtlighet.

– Vi kommer att arbeta med en metod för hållbarhetsstyrning eftersom det är ett känsligt område, men det kommer samtidigt vara en byggarbetsplats, säger Anna Malmlund.

Den vägen som i dagsläget leder till Skavlöten kommer att finnas kvar men enbart användas av cyklister och gångare.

– Ett av syftena med den nya infarten är att förbättra möjligheten att ta sig runt Rönningesjön till fots och med cykel, säger Anna Malmlund.

Stockholm Direkt