Vertikal trädgård. Björns trädgård ska få gröna murar. Foto: Butong/Stockholms stad

Ny växtvägg i Björns trädgård

En ny växt- och insektsvägg i Björns trädgård ska dämpa ljud, bryta ner föroreningar och lära staden mer om ekosystemtjänster. Nu börjar bygget av den vertikala trädgården.

  • Publicerad 10:50, 22 okt 2014

Växtväggen som ska byggas längs restaurang Murasakis fasad och mur ska vara helt klar i vår. Då ska lingon, stensöta, smultron, gräs och olika sorters sedum sprida grönska och bli hem till bin i Björns trädgård.

Den nya vertikala trädgården som staden börjar bygga i höst är ett pilotprojekt med ny teknik som fastighetskontoret vill testa för att utveckla ekosystemtjänster på stadens fastigheter.

Väggen kommer bestå av ett raster av betongelement som tillsammans med titandioxid ska bryta ner luftföroreningar från trafiken.

− Medan växterna filtrerar luften från skadliga partiklar bidrar den blandade betongen med att bryta ner giftiga kväveoxider, säger Emelie Bjurå, projektledare på fastighetskontoret.

Den vertikala trädgården kan också bidra till minskad avrinning av dagvatten, bättre mikroklimat och energibesparingar. Dessutom ska den fungera ljuddämpande och hjälpa till att säkra den biologiska mångfalden i en allt tätare stad. Det är i alla fall stadens förhoppning.

– Mätningar av växtväggens effekter kommer att genomföras löpande, säger Emelie Bjurå.

Kostnaden för satsningen i Björns trädgård beräknas landa på 350 000 kronor.