Klartecken. Länsstyrelsen ger tummen upp för rivning av Villa Dana. Arkivfoto. Foto: Hege Hellström

Nya besked: Spotifys grundare får riva Djursholmsvilla

Nu ger länsstyrelsen Spotifys grundare Daniel Ek rätt att riva omtalade Villa Dana i Djursholm. Danderyds kommun kan nu godta beslutet, eller överklaga till mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 13:58, 14 okt 2019

Turerna kring bevarandet – eller rivningen – av Villa Dana har varit många.

Som Di Digital var först med att rapportera har länsstyrelsen gått emot byggnadsnämndens beslut att vägra rivningslov för Villa Dana.

Villan köptes för 65 miljoner kronor av Spotifys ägare Daniel Ek, som upptäckte brister i huset, bland annat vattenskador. Men när Daniel Ek ansökte om rivningslov fick han alltså nej från Danderyds kommun, eftersom huset anses vara ett viktigt landmärke.

När länsstyrelsen nu granskat ärendet menar man att kommunen gjort fel.

– Man måste göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Det allmänna intresset har jag bedömt var svagt, medan det enskilda intresset, med det skick huset är i, har jag bedömt är starkare. Kommunden borde ha gett rivningslov, jag har skickat tillbaka ärendet till kommunen som ska fatta ett nytt beslut, säger Karin Ristner, jurist vid länsstyrelsen.

Kommunen kan nu överklaga till näst högsta instans, Mark- och miljödomstolen.

– Vi tar ställning till hur vi ska agera i morgon, vi behöver diskutera saken, bland annat med stadsarkitekten. Vi kände väl till att byggnaden var i ett väldigt dåligt skick, och vi var eniga i nämnden om att inte bevilja rivningslov, säger Claës Breitholtz (M), byggnadsnämndens ordförande.

Stockholm Direkt