Applehuset mot Kungsträdgården i det nya förslaget, där det omgärdas av fler träd. Foto: Fosters + Partners / Stockholms stad

NYA BILDER: Så vill Apple bygga i Kungsträdgården

Turerna kring den tänkta Apple-butiken i Kungsträdgården fortsätter. Nu presenterar Apple ett nytt förslag med bantade mått, flyttade entréer och fler träd för att “dölja” byggnaden.

  • Publicerad 15:57, 13 sep 2017

Apples tänkta butik i Kungsträdgården har mött ett massivt motstånd från flera håll sedan planerna presenterades förra året.

Både politiker, allmänhet och experter har haft starka synpunkter på både utformning och placering. Och även ställt sig frågandes till om ett kommersiellt företag ska få exploatera en av Stockholms mest ikoniska och sociala ytor.

Besked om Kungsan: Omöjligt stoppa en Apple-butik

Nu har Apple kommit med nya skisser, där huset får en lite mer diskret framtoning. Något som DN var först med att berätta.

"Byggnaden har blivit lite mindre"

Enligt förslaget ska glasfasaden minskas, entréerna mot Kungsträdgården flyttas och fler träd planteras för att dölja byggnaden från Hamngatan och parken. Allt för att förminska det kommersiella uttrycket.

– Det som har hänt egentligen är ju att själva byggnaden har blivit lite mindre. Och så har man flyttat ett par entréer som tidigare gått ut mot parken till sidorna i stället, säger stadsplaneraren Catarina Holdar på stadsbyggnadskontoret.

Planen om Apple-butik i City väcker känslor – så här lät det i Kungsan igår

Fasaden mot Kungsträdgården före och efter. Foto: Fosters + Partners / Stockholms stad

"Har inte kommit framåt"

De nya skisserna är ännu ett försök av Apple att möta stadens krav på utformning av det tänkta Apple-huset. Om det räcker för att driva processen framåt är ännu oklart. Stadsbyggnadskontoret har skickat ärendet till nämnden som ska ta ställning till om det ska ut på samråd, vilket kan bli verklighet tidigast nästa år.

– Det är en politisk fråga, vi på stadsbyggnadskontoret har bara i uppdrag att studera en byggnad eftersom Apple har inkommit med en önska om det. Men jag tycker inte att vi har kommit framåt i den processen. Vad som är möjligt att göra i Kungsträdgården och inte, säger Catarina Holdar.

Nya bilder på Apple-butiken i Kungsan – så säger stadsbyggnadskontoret

Staden säger ja till Apple i Kungsan – men butiken måste göras om

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) är försiktigt positiv till Apples nya förslag. Bland annat skulle fler träd mot Kungsträdgården motverka ambitionen att skapa mer social yta, anser han.

– De har bearbetat sitt förslag och rört sig åt rätt håll med en smalare och längre byggnad som jag tycker klarar av mötet med Hamngatan på ett bättre sätt. Det ökar genomströmningen in till parken och det kommersiella mot Hamngatan är inget problem. Det gäller bara att lösa den sista uppgiften som är mötet med parken. Även där har det blivit bättre där man har vänt skärmen som tidigare lyste mot parken, säger Roger Mogert.

Han är särskilt tydlig med att platsen i första hand ska vara en plats för stockholmarna att samlas på.

– Det är framförallt platsen mellan huset och bassängen det handlar om. Där vill vi att planarbetet ska leda till att det är en offentlig plats för stockholmarna, att det blir ett ställe där alla kan sitta ner och ta en kaffe. I dag upplevs det som en offentlig plats även om det inte är det. Den här planprocessen är en möjlighet att vinna tillbaka den här platsen, säger Roger Mogert.

Hur har dialogen med Apple varit?

– De är inte vana vid att jobba i en svensk planprocess. De är mer vana vid röda mattan än plan- och bygglagen. Men jag hoppas att vi ska komma fram till något som blir bra för både dem, stockholmarna och Kungsträdgården. Det är ändå ett företag som är känt för sin kreativitet och har en internationellt erkänt väldigt skicklig arkitektbyrå, säger han.

– Vi tänker inte släppa igenom något som är sämre för parken.

Applehuset mot Hamngatan före och efter. På det senaste förslaget syns fler träd och en ny glasfasad. Foto: Fosters + Partners / Stockholms stad