Byggas ut. Sångvägen intill Jakobsberg centrum föreslås byggas ut med två nya hus och en påbyggnad på trevåningshusen i området. Foto: Louise Bornhall

Nya bostäder kan byggas på Sångvägen

Två nya höghus och en till våning på trevåningshusen som finns i dag. Det består nya byggplaner på Sångvägen i Jakobsberg av, och det kan bli upp till 120-160 nya lägenheter.

  • Publicerad 16:44, 30 apr 2019

Det kommunala bostadsbolaget Järfällahus, JHAB, äger marken på Sångvägen i centrala Jakobsberg och har i dag 460 lägenheter där.

Nu finns det planer på att bygga 120-160 nya lägenheter i området, enligt ett första förslag.

Två nya höghus på 9-12 våningar föreslås byggas på de garagenedfarter som finns i området sedan tidigare. Den ena mot gränsen vid Nibblevägen, och på Sångvägens andra sida, där det i dag finns ett tvåvåningshus, som dock inte består av bostäder. I bottenplan föreslås kommersiella lokaler.

– Vi vill ta ett helhetsgrepp om området som vi tycker har stor potential med ett bra läge, säger Joakim Winberg, tf fastighetsutvecklingschef på JHAB.

LÄS ÄVEN: Nu ska Sångvägen bli tryggare

Ytterligare våning kan byggas till

De trevåningshus med lägenheter som finns på vägen föreslås också få en till våning, som ska nås via en hiss på husgavlarna.

Vad skulle det innebära för de som bor där i dag att en våning byggs till?

– Det skulle inte bli någon större påverkan för de boende. En stor anledning till att vi vill bygga på en våning är att vi ska kunna få till mer energieffektiva lösningar i de husen, som i dag är ganska energikrävande, säger Joakim Winberg.

Påbyggnaden planeras bli hyresrätter som byggs i JHAB:s regi. Om det blir JHAB som bygger de nya husen blir även de hyresrätter. Men ett alternativ som också finns är att JHAB kan sälja marken så att en annan aktör får bygga på platsen, och då kan det bli bostadsrätter.

Samtidigt bedöms renoveringsbehovet av JHAB:s lägenheter på Sångvägen, som byggdes 1972, enligt kommunen vara stort.

– Vi måste renovera bostäderna på Sångvägen i någon mån inom en femårsperiod, det kan vi inte bortse från även om inte det här skulle bli av, säger Joakim Winberg.

Så ser förslaget ut

✓ 120-160 nya bostäder föreslås på Sångvägen.

✓ Två punkthus om 9-12 våningar på befintliga garagenedfarter (hyres- eller bostadsrätter är inte klart), och en påbyggnad av en ytterligare våning på befintliga trevåningshus (hyresrätter).

✓ Planen, som är i ett tidigt skede, ska tas upp i kommunstyrelsen måndag 6 maj. Efter det väntar en planprocess där förslaget bearbetas vidare.

Källa: Planuppdrag för Sångvägen, Järfälla kommun

Stockholm Direkt