Byggs. Arbetet pågår, men ännu återstår ett par år innan bostäderna är klara vid Ekerövallen. Foto: Jonas Månsson

Nya bostäder på klassisk mark

Spaden är satt i marken vid Ekerövallen. Där ska ett stort antal bostäder i två och tre våningar byggas. – Det känns verkligen som att det finns en efterfrågan, säger Alexandra Svärdinger, projektutvecklare.

  • Publicerad 12:04, 24 jan 2019

Det vi tittar på nu är hur vi ska utforma projektet så att det möter efterfrågan från vår tilltänkta målgrupp.

Vid Ekerövallen intill Jungfrusundsvägen satte arbetet med ALM/Småas bostadsprojekt igång under hösten. Där kan upp till 70 nya bostäder stå klara om några år, om projektets tidsplan håller.

– Kommunen håller på, via Roslagsvatten, att anlägga VA, el, fiber samt anlägga vägarna inom det detaljplanelagda området. Det är pågående arbete där nu, säger Alexandra Svärdinger.

ALM/Småas förhoppning att det pågående infrastrukturarbetet ska pågå i ungefär ett år till.

– Sedan är planen att vi tillträder fastigheterna under det fjärde kvartalet 2019, säger hon.

Exakt vilken form av bostäder som ska byggas är inte helt klart. Det rör sig om mellan 50 och 70 bostäder när allt ska stå klart.

– Det vi gör just nu är att utreda vad vi ska bygga. Det vi tittar på nu är hur vi ska utforma projektet så att det möter efterfrågan från vår tilltänkta målgrupp, säger hon.

Enligt detaljplanen för området är det radhus eller kedjehus som är det som tillåts.

– Vad som ska byggas kommer kunna presenteras tydligare till sommaren säger, Alexandra Svärdinger.

Bolaget har dock en bild av vilka de tror kan tänkas lockas att köpa bostad i det framväxande området.

– Det vi utreder är bostäder med främst familjen som målgrupp, säger hon.

Bostäderna som byggs får vara som högst i tre våningar. Den preliminära försäljningsstarten ligger i dagsläget under hösten 2019 och den preliminära inflyttningen är 2021. Alexandra Svärdinger upplever redan nu att projektet har väckt intresse från allmänheten.

– Det känns som att det är spännande med Förbifart Stockholm och vad det kommer att innebära i form av att möjliggöra för fler människor att flytta ut på Ekerö.

Byggs på klassisk idrottsplats

På platsen för bostadsprojektet låg tidigare idrottsytan Ekerövallen. Det var kommunens första idrottsplats och den låg nära Träkvista centrum, det som fram till 1970-talet var Ekerös centralort.

På platsen var det ännu tidigare ängsmark som tillhörde Ekebyhovs säteri. 1921 togs beslut att använda ytan åt idrott.

I dag äger Ekerö kommun marken och den har länge utnyttjats av bland annat Ekerö IK:s barn och ungdomar.

Källa: Ekerö kommuns detaljplan
för området

Ekeröbo dömd till flerårigt fängelsestraff för knarkbrott

Nyheter Tre och ett halvt år i fängelse. Det blir straffet för en 22-årig Ekeröbo som hanterade stora mängder cannabis i en lägenhet på Stora Essingen.söndag 18/8 6:15