Nytt område. Totalt åtta nya hus föreslås byggas vid vattnet nedanför Axelsberg. Tre äldre hus kan bevaras. Foto: Brunnberg & Forshed

Nya bostäder vid Mälaren kan byggas helt i trä

Färre bostäder, åtta nya hus i trä och tre äldre industribyggnader som räddas undan rivning. Det är nyheterna när staden nu visar upp sin plan för Henriksbergshamnen.

  • Publicerad 14:53, 1 jul 2020

I tio år har det funnits planer på att bygga nya bostäder strax intill vattnet, mellan Hägerstens båtklubb och Eolshälls 4H-gård, i Henriksbergshamnen. Ett projektet som har mött starkt motstånd.

Nu går staden vidare med ett delvis omarbetat förslag. Totalt planeras det nu runt 270 bostäder, istället för tidigare föreslagna 350. Det blir också cirka 40 vårdplatser i ett rehabiliteringsboende.

De nya husen ska byggas helt i trä. Tre äldre byggnader föreslås få vara kvar. Resten av det småskaliga industriområdet med bland annat glasblåseri, keramiker, snickeri och konstnärsateljéer rivs. Staden vill dock att det även i framtiden ska finnas småskaliga verksamheter som inte är störande kvar i området.

Planen är också att promenadstråket utmed Mälaren ska breddas.

Förslaget visas upp fram till den 25 augusti. Målet är att den nya detaljplanen klubbas i slutet av året.

Vision. Bilden visar de nya bostäderna närmast vattnet. Foto: Brunnberg & Forshed

Mix. Äldre hus i röd puts och ny bebyggelse i trä. Foto: Brunnberg & Forshed

Vy. Så här kan det se ut från 4H-gården. Foto: Brunnberg & Forshed

Vill du veta mer?

Läs mer om stadens förslag till detaljplan här.

Här kan du också se förslaget i 3D.