Skånegatan/Renstiernas gata. Mycket tidig skiss över det föreslagna bygget. Det här förslaget måste omarbetas grundligt. Foto: HSB/VERA Arkitekter

Nya bostäderna i SoFo måste ritas om – ska matcha kulturhistorien

Politikerna är positiva till nya bostäder vid Nytorget och Vita bergen men de två husen måste göras om för att bättre passa in i den kulturhistoriskt viktiga miljön. Bygget på Skånegatan kan slopas helt.

  • Publicerad 14:09, 19 maj 2016

Det är två byggen som båda är i ett tidigt startskede som politikerna i stadsbyggnadsnämnden röstade om igår.

LÄS MER: Se bilderna! Här planeras nya bostäder mitt i SoFo

Majoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutade att byggplanerna ska tas vidare, men partierna understryker att de nya husen måste anpassas till den äldre kulturhistoriskt värdefulla miljön runt Nytorget och Vita bergen.

Totalt handlar det om 50 nya bostäder. Ett bostadshus planeras mellan Renstiernas gata och Malmgårdsvägen, strax söder om Nytorget. Här kan det bli 20 hyresrätter och lokaler i bottenvåningen. Det här bostadshuset måste bearbetas så att det på ett bättre sätt hanterar kulturmiljön, anser politikerna.

Bygge på Skånegatan kan stoppas

Ett andra bostadshus planeras på en bergstomt mellan Vitabergsparken och Nytorget, där Skånegatan möter Renstiernas gata. Här vill HSB bygga ett 30-tal bostadsrätter och en förskola.

Det här bygget kommer vara komplicerat, anser politikerna, som kräver att projektet omarbetas grundligt. Den föreslagna storleken och volymen är inte okej och hela bygget kan komma att strykas, enligt majoriteten.

Stadsmuseet har redan flaggat för att museet inte anser att går att bygga nya bostäder här utan att stora kulturvärden förstörs.

Malongenparken. Mycket tidig skiss över det föreslagna bygget. Foto: Belatchew arkitekter