TUFFT. MIttenmajoritetens budget ska rusta Botkyrka för en ekonomiskt utmanande period, säger kommunfullmäktiges ordförande Ebba Östlin (S). Foto: Arkiv

Nya budgeten ska tackla tuffare ekonomi

Tuffa besparingar när tiderna blir bistra. Det står Botkyrka inför, enligt Mittenmajoritetens budget för 2020.

  • Publicerad 15:34, 23 okt 2019

Klippta kostnader i varje nämnd, bantad administration och hundramiljonerslån. Så rustar mittenmajoritet för att Botkyrka ska kunna tackla de närmaste årens utmaningar.

– Vi kommer gå in i en ekonomiskt utmanande period och precis som i många av landets kommuner behöver vi effektivisera, och då måste vi se helheten. Vi ska inte ta osthyveln och hyvla bort små kostnader här och där, utan vi tar en tårtspade och tar bort den tårtbit som kan ha varit bra men som inte är ekonomiskt försvarbar att fortsätta med, säger kommunfullmäktiges ordförande Ebba Östlin (S).

I mittenmajoritets budget för 2020 är dessa tårtbitar två procent av varje nämnd. I utbildningsnämnden, som sväljer hela 47,3 procent av budgeten, översätts det till en minskning på drygt 54 miljoner kronor.

Vill inte kalla det besparingar

Men Ebba Östlin vill inte kalla det besparingar, utan effektiviseringar. Hon menar att fokus ligger på att förändra arbetet och göra det mer kostnadseffektivt. Besparingar, menar hon, vore att inte ge utrymme för löne- och prisuppräkningar, vilket Botkyrka kommun gör.

Vad som ska komma att förändras och var kostnader kan kapas, det har nämnderna att ta ställning till. Men i utbildningsnämnden är Ebba Östlin öppen för att det kan komma att handla om ytterligare förskole- och grundskolestängningar när elever flyttas från vissa skollokaler till andra.

– Vi fortsätter med vår ambition att fylla klassrummen och det vet vi är känsligt. Men det vi har fokus på är att tillhandahålla en så bra utbildning som möjligt, säger hon.

När lärarförbundets skolrankning för alla landets kommuner kom förra veckan stod det klart att Botkyrka ligger i botten, bland annat när det gäller andel utbildade lärare i skolan. Detta trots att kommunen ligger högt vad gäller lärarlöner.

I sin budget har mittenmajoriteten öronmärkt 25 miljoner kronor för att anställa fler vuxna i skolan.

Men alltså inte fler utbildade lärare?

– Problematiken är att vi har en lärarbrist i hela länet, och särskilt i kranskommunerna. Vi ska lägga pengar på fler specialpedagoger, lärarassistenter och annan personal i skolan, så att lärarna ska kunna fokusera på sitt huvuduppdrag. Gör vi så blir våra skolor också mer attraktiva för lärare att söka sig till, säger Ebba Östlin.

Utöver de två procent som ska kapas i varje nämnds budget kommer besparingar på upp till tio procent göras i kommunens centrala administration.

– Det handlar om färre tjänster men det blir inga varsel utan lösas med naturliga pensionsavgångar.

Men de som går i pension, har de inte haft arbetsuppgifter som någon nu behöver ta över?

– Det är bra saker som har gjorts men som ledning har vi ett ansvar att prioritera.

Men allt är inte tuffa tag i hårda tider. Botkyrka växer och mittenmajoriteten räknar också med att skatteintäkterna kommer öka varje år, i takt med att fler skattebetalare flyttar in i kommunen. Dessutom är Botkyrka en relativt ung kommun som ligger i ett bättre läge demografiskt än många andra.

Behöver låna för att bygga

Och fler människor kräver mer kommunal service, fler förskolor, skolor och äldreboenden. För att bygga allt det räknar Mittenmajoriteten att kommunen kan behöva låna mellan 500 och 800 miljoner kronor. Exakt hur mycket det blir hänger framför allt på hur mycket pengar kommunen kan få in när den säljer mark till exploatörer.

Botkyrkas nuvarande låneskuld ligger på 1,6 miljarder kronor.

– Vi är inte tungt belånade. När vi lånar för att bygga till exempel en skola så skapas ju också ett reellt värde i fastigheten, säger Ebba Östlin. 

Kommer kommunen själv äga alla fastigheter som byggs?

– Med tanke på lånebehovet kan man behöva titta på om vi ska äga lokalerna. Vi kommer göra det under nästa år, säger Ebba Östlin (S).