En sal med plats för tio patienter. Alla sängar står med några meters avstånd från varandra. Foto: Sacharias Källdén

Nya corona-sjukhuset öppnar nästa vecka

Det nya, tillfälliga fältsjukhuset i Älvsjö håller på att ta form. Det kommer att ha plats för 600 patienter och öppnar nästa vecka.

  • Publicerad 17:25, 30 mar 2020

StockholmDirekt berättade förra veckan att Försvarsmakten och Region Stockholm håller på att bygga upp ett tillfälligt sjukhus i Stockholmsmässan i Älvsjö.

Totalt cirka 140 vårdplatser skapas, med möjlighet till intensivvård. De har ett 30-tal respiratorer som skulle kunna nyttjas om behov uppstår, enligt Kemal Olin, verksamhetschef på fältsjukhuset i Älvsjö. Sjukhuset är enbart till för patienter som smittats av covid-19, alltså coronaviruset.

– Fältsjukhusets roll är att avlasta övriga akutsjukhus i regionen, när deras kapacitet inte längre räcker till för att ge vård till alla sina patienter, säger han.

Intensivvårdplatser med tillhörande utrustning. Foto: Sacharias Källdén

Avdelning för personalen att ta på sig all skyddsutrustning. Foto: Sacharias Källdén

25 000 kvadratmeter

Fältsjukhuset kommer att bemannas av Karolinska universitetssjukhuset som ser till att det finns sjukvårdsutbildad personal på plats. Hur många medarbetare som behövs beror på hur många vårdplatser de har öppna, enligt Kemal Olin.

– Vi kommer att öppna successivt allt eftersom vårdbehov uppstår. Inom en vecka ska vi vara redo att ta emot de första patienterna. Stockholmsmässan i Älvsjö är mycket stor och fördelen med det är att det är en flexibel lösning. Vi börjar i mindre skala, och har försäkrat oss om att i ett första skede kunna ha upp till 600 vårdplatser på en yta om cirka 25 000 kvadratmeter.  

Covid-19-patienter vårdas nu vid samtliga akutsjukhus inom Region Stockholm och fortfarande finns det lediga vårdplatser och intensivvårdsplatser på de riktiga sjukhusen, enligt Kemal Olin.

– Men fortsätter behovet av sjukhusvård att öka i samma takt som nu kommer det snabbt behövas utökad vårdkapacitet, säger han.

Alla sängar står med några meters avstånd från varandra. Foto: Sacharias Källdén

Uthålligheten svårast

Det kommer att finnas den utrustning som behövs för att ta hand om patienter med covid-19, enligt Kemal Olin. Dock lägre beredskap för support och konsultationer från annan specialistvård. Ingen operationskapacitet eller öppenvård kommer att finnas.

Vilken blir den största utmaningen här?

– Att hålla bemanning för uthållighet över tid och att vi får tillräckligt mycket skyddsutrustning för vårdens medarbetare. Behovet ökar snabbt i takt med att antalet patienter med covid-19 ökar.

Nu byggs fältsjukhus vid Stockholmsmässan

Irene Svenonius, (M), finansregionråd i Stockholm på plats i nya fältsjukhuset idag. Foto: Sacharias Källdén

Hög säkerhet med staket och vakt runt Älvsjömässan. Foto: Sacharias Källdén