Stockholms stad har nu gått ut med information till alla vårdnadshavare med barn i kommunens skolor och förskolor. Foto: Mostphotos

Nya direktiv i skolorna kring coronaviruset

Nu har Stockholm stad kommit med nya direktiv kring vad som gäller i skolor och förskolor när det gäller hantering av coronaviruset.

  • Publicerad 07:38, 2 mar 2020

Idag är det första dagen tillbaka efter sportlovet för många och oron kring coronaviruset har varit stor då många skolor och även utbildningsförvaltningen i Stockholm har fått ta emot många samtal.

Igår uppdaterade även Folkhälsomyndigheten sina riktlinjer kring hanteringen av viruset . Enligt myndigheten bedöms avstängning av friska skolbarn inte som en effektiv åtgärd, men det är upp till varje kommun själva att bestämma hur de hanterar situationen.

Skolorna om coronarisken efter sportlovet

Alla förskolor och skolor ska hålla öppet som vanligt i Stockholms stad. Från stadens håll har linjen tidigare varit att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att friska elever ska gå i skolan även om de besökt högriskområden för smittan, annars riskerade de olovlig frånvaro. Men nu har detta ändrats.

Om man själv väljer att hålla sitt barn hemma med anledning av coronaviruset så kommer staden i dagsläget inte registrera olovlig frånvaro, skriver staden på sin hemsida som fortsatt betonar att de följer myndigheternas rekommendationer, se faktaruta nedan.

"Stockholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt", skriver staden.

Men flera skolor i länet har gått längre än så. i Hammarby sjöstad har exempelvis skolledningen på Lugnets skola beordrat alla elever som vistats i högriskområde att stanna hemma, rapporterar DN. Enligt skolledningen gäller beslutet under måndagen och de efterlyser mer information från utbildningsförvaltningen kring hur de ska agera.

FOTNOT: Stockholms stad har uppdaterat informationen kring vad som gäller för förskola och skola under dagen. För den absolut senaste informationen, se stadens hemsida.

"Barn som är friska ska gå till skolan. Vårdnadshavare som vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset ska söka ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan. Stockholms stad kommer i dagsläget inte att registrera den frånvaron som olovlig.", skriver staden på sin hemsida.

Coronaviruset

Om man har rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning.

Alla kan också följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. 
 

Här har Folkhälsomyndigheten sammanställt frågor och svar om coronaviruset.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre