Skiss. Så här ska de nya husen i Lappis se ut när det är klart. Foto: SSSB

Nya förskolan i Lappis kraftigt försenad

Efter sex år av långbänk ser bygglovet för de 742 studentbostäderna som ska byggas på Lappkärrsberget ut att vara på plats inom kort. Men förskolan som ska byggas i samma område drar ut på tiden.

  • Publicerad 16:46, 13 jun 2018

Östermalms stadsdelsnämnd skrev 2013 i sitt utlåtande om bygget av studentbostäderna på Lappis att "det är viktigt att det inte blir något 'glapp' då förskolorna ska rivas och en ny byggas".

Ekhagen – Östermalms bortglömda hörn

Faktum är att det glappet, för den ena förskolan, ser ut att bli upp till sju år långt. Förskolan som låg på platsen för de nya husen revs 2016 och den nya förskolan kan i värsta fall stå klar först 2023. Den infon har förskolan gått ut med till berörda föräldrar.

Boende i området har tidigare vittnat om det hårda trycket på den enda kvarvarande förskolan i området.

Orsaken till det stora glappet handlar dels om en utdragen detaljplansprocess, vilket flera gånger försenat bygget. Men den ytterligare försening av förskolan som nu framkommit handlar om säkerhetsaspekter som man tidigare inte räknat med. Förskoledelen byggs enligt den nya planen senare i processen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

"Vi vill inte ha transporter och arbete med sprängning och tunga lyft bredvid den nya förskolegården, vilket vi initialt planerade för då omfattningen av dessa moment inte var utredda", skriver Mattias Carrass på SSAB, studentbostadsföretaget som bygger på Lappis, i ett mejlsvar.

Han beräknar att bygget av studentbostäderna kommer att vara igång under hösten i år. Första inflyttning beräknas till 2020.