LÅNGHOLMEN. Jensens grundskola Långholmen har tagit över den gamla folkhögskolans lokaler, som tidigare varit fängelse. Foto: Sten-Åke Stenberg

Nya frågetecken kring privatskola på Söder

Decibelmätare på lektionerna, rektorsbyte och nytt elevhälsoteam. Studieron på Jensens grundskola har blivit bättre efter katastrofsituationen i fjol, menar nya rektorn. Men nu ska Skolinspektionen utreda "nya frågetecken".

  • Publicerad 16:51, 14 feb 2018

Det var i mars i fjol som friskoleföretaget Jensens grundskolor i Stockholm fick skarp kritik från Skolinspektionen. Trots att Jensen, som då hade totalt 200 elever i årskurs 6-9 fördelat på en skola på Södermalm och en i Vasastan, marknadsförde sig själva som en skola som ”värdesätter ordning och studiero” och har ”hög vuxennärvaro där alla känner varandra vilket skapar trygghet” – var det inte en enda elev som uppgav att de kände studiero på alla sina lektioner.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Mer än hälften uppgav att de inte kände studiero på de flesta av sina lektioner, som istället präglades av stök och högljutt prat mellan eleverna, enligt Skolinspektionens rapport.

Skolan marknadsför studiero – men stöket får elever att plugga hemma

Till höstterminen 2017 slog Jensen ihop de båda skolorna till en och flyttade till Långholmen. Men när Skolinspektionen gjorde ett uppföljande besök i oktober, ansåg man fortfarande att skolan inte helt fått bukt med problemen. Därför gör man nu en så kallad prioriterad tillsyn, med start i slutet av februari.

– Det är en ny enhet och då gör vi tillsyn också av det skälet. Men det har framkommit vissa frågetecken kring andra saker än just studieron, så vi behöver ta ett omtag och titta på fler områden, säger Gerd Pålsson Berg, utredare på Skolinspektionen.

"Har god studiero idag"

Mattias Liedholm, ny rektor på Jensen grundskola Långholmen sedan två veckor tillbaka, uppger att han välkomnar utredningen.

– Jag ser det som ett bra stöd att få en total genomlysning av verksamheten, säger han.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Enligt Mattias Liedholm har skolan vidtagit en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bland annat har man infört en särskild "klassrumsmodell" där lärarna inför och efter lektionerna diskuterar just studiero. Man har också använt sig av decibelmätare för att få kontroll över ljudnivåerna på lektionerna, samt rekryterat ett nytt elevhälsoteam.

– Den skolan jag ser idag är inte samma skola som beskrivs i rapporterna. På vår skola är det god studiero, eleverna känner framtidstro och vi har duktig personal, säger Mattias Liedholm.

Skolinspektionens bedömning beräknas vara klar tidigast i slutet av mars.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.