VISION. Så här såg en illustration ut på ett nytt bostadshus i från korsningen Elersvägen/ Nordenflychtsvägen när det visades upp under granskningen av detaljplanen förra året. Foto: Fojab Arkitekter/Stockholms stad

Nya gator och torg i Hornsberg döps efter författare

Nu har stadsbyggnadsnämnden fastställt vad de nya kvarteren, gatorna och torgen ska heta när bussdepån i Hornsberg bebyggs.

  • Publicerad 16:31, 7 apr 2020

Kvarteren döps till stor del efter historiken med bussar på platsen, med namn som Busschauffören, Bussgaraget, Dubbeldäckaren, Ledbussen och Matarbussen. Två kvarter mot Kristinebergsparken ska heta Doktor Glas och Krillan.

Då börjar bygget vid bussdepån i Hornsberg

När det gäller gator och torg är det författare och poeter som de döps efter. Nya gator i området ska heta Edith Södergrans Gata, Heidenstamsgatan, Maja Ekelöfs Gata, Maria Gripes Gata och Sonja Åkessons Gata. Två nya torg som byggs ska döpas till Maria Gripes torg och Stig Dagermans torg.