Paus. Den stora byggtomten, mellan Telefonplan, Hägerstensåsen och Korpmossens villaområde, har stått öde i mer än ett års tid.

Nya giftfynd på tomt vid Telefonplan

Nya fynd av giftiga och cancerframkallande ämnen i berg och grundvattnet försenar ett bostadsbygge vid Telefonplan rejält. Innan det får starta igen måste staden bedöma hur stora risker miljögifterna innebär för nybygget och för villor i närområdet.

  • Publicerad 16:30, 5 jun 2019

Den stora byggtomten, mellan Telefonplan, Hägerstensåsen och Korpmossens villaområde, har stått öde i mer än ett år. I maj förra året avbröt HSB sitt bygge av bostadsrätter på platsen sedan man hittat högre halter av miljöfarliga ämnen, djupare ner i marken och på andra ställen, än vad man räknat med.

Stort bygge vid Telefonplan står helt still

Totalt planerar HSB för cirka 500 bostäder här, men arbetet är pausat på obestämd tid.

Farliga ämnen måste stängas ute

Att det fanns föroreningar på Ericssons gamla industrimark var känt sedan tidigare men nu har två nya områden med kraftiga lösningsmedelsföroreningar identifierats.

I april skickade HSB in en ny rapport om läget till stadens miljöförvaltning. I den slås det fast att det finns en stor risk att boende i de nya husen andas in hälsoskadliga och cancerframkallande ämnen om det inte görs flera insatser för att förhindra att ämnena tränger in i husen i gasform.

Enligt rapporten är det fullt möjligt att på ett säkert sätt bygga bostäderna ändå, men innan bygget får starta igen måste stadens miljöförvaltning göra samma bedömning. Här ligger frågan nu.

Risker i närområdet ska bedömas

Miljöförvaltningen måste också bedöma om de nya uppgifterna förändrar bedömningen av risken för att föreningar sprids via grundvattnet till villatomter i norra Korpmossen och om de kan påverka kontorshuset på andra sidan Tellusgatan.

Utomhus bedöms föroreningarna vara ofarliga men enligt HSB:s rapport finns det risk att människor inomhus kan utsättas för “oacceptabla koncentrationer” av lösningsmedel i luften. I rapporten står det också att det finns “stora brister i kunskapsläget om möjliga hälsorisker i närområdet”.

Men den bilden delar inte Emma Sundling på miljöförvaltningen.

– Det finns ingen anledning till oro. Situationen i stort är känd sedan tidigare och bedömningen fram till idag har, utifrån de tidigare rapporterna, varit att det inte krävs mer åtgärder än vad som redan har gjorts. Det måste vi nu validera eftersom det har kommit in nya uppgifter, säger hon.

HSB: Inflyttning 2020

Enligt rapporten från HSB kan det krävas flera åtgärder för att minska spridningen av föroreningar innan bostadsbygget sätter igång. Men om en sanering eller andra insatser behövs och vem som i så fall ska betala vad är en fråga som just nu diskuteras av staden, HSB och Ericsson.

HSB räknar trots allt fortfarande med att bostadsprojektet bara blir ett år försenat och att det kan bli inflyttning 2020, men staden kan inte uppge när ett beslut om byggets framtid kommer att tas.